Specialföreningsmedel


Vad är specialföreningsmedel?

Varje år budgeterar ÅAS fullmäktige en summa pengar till specialföreningsmedel som kårstsyrelsen får dela ut. Specialföreningsmedel skiljer sig från projektmedel främst på så vis att medan man med specialföreningsmedel försöker se till att alla sökande får en bit av kakan så kan projektmedel riktas till ett fåtal goda ansökningar.

Specialföreningsmedel brukar delas ut till alla specialföreningar som skickar in en komplett ansökan i tid. Hur mycket en förening får i specialföreningsmedel varierar, och faktorer som inverkar är främst hur stor summa som finns att dela ut överhuvudtaget, och hur många som ansöker. Det finns specialföreningar som står på en solidare ekonomisk grund än andra. Sådana behöver kanske inte ansöka om specialföreningsmedel.

På bild: en specialföreningsaktiv som inte behöver ansöka om specialföreningsmedel.

Hur ansöka om specialföreningsmedel?

Kårstyrelsen lediganslår i regel årets specialföreningsmedel i början av verksamhetsåret. Specialföreningarna informeras per e-post. Se till att den som kollar föreningens e-post är vaken. Specialföreningar kan skicka in, och komplettera, sina ansökningar fram till och med deadline. Ofullständiga ansökningar beaktas i regel inte när beslut om utdelning av specialföreningsmedel fattas.

Till ansökan skall vanligen bifogas olika dokument, så som verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och bokslut. Läs instruktionerna noggrannt!