Konflikthantering

Version från den 15 juni 2018 kl. 12.31 av Matias (Diskussion | bidrag)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)


Där det finns människor, uppstår det också konflikter. Man ska absolut inte vara rädd för konflikter, men man ska kunna komma över dem på ett hyfsat sätt. Det viktigaste är att komma ihåg att det är saker och åsikter som är i strid med varandra, inte personerna i sig.

Det kan uppstå meningsskiljaktigheter om allt från personval till programpunkter på en gulisintagning. Ibland kan man komma till en rätt bra kompromiss, medan det ibland blir bättre att köra med ett alternativ och ta det andra en annan gång.

Vi har alla olika sätt att reagera i konfliktsituationer. Andra står hårt på sig, andra drar sig undan. Oberoende är det viktigt att det inom föreningen råder en stämning där alla kan känna sig välkomna med sina idéer utan att behöva vara rädda för att bli utskrattade eller förlöjligade. Blir man tilldelad en uppgift som man snabbt inser att man inte har tid att utföra eller som man behöver hjälp med, ska man också genast själv kunna uttrycka detta. Det blir bara värre om andra förväntar sig att någonting blir gjort och man plötsligt inser att ingenting händer. Ingen har obegränsade resurser och det är ingen skam att be om hjälp. Bara man gör det i tid.

Däremot om det förefaller att någons idéer alltid röstas ner eller att gruppen ignorerar en och samma persons upprepade försök att komma med förslag, kan man redan börja tala om osakligt bemötande eller ren mobbning. Om du upplever att du själv eller någon i din närhet blir trakasserad, är det viktigt att den som utsätter andra för dylik behandlig uppmärksammas på att det inte är okej. Studentkåren har också två trakasseriombud som har tystnadsplikt och som man kan kontakta för att diskutera situationen och fundera hur man kunde gå vidare med den.

På samma sätt som nonchalering av andra, leder också favorisering av vissa personer till dålig stämning inom en grupp eller en förening. Speciellt ordförande har en viktig roll att se till att alla har lika möjligheter att delta och känna att deras arbetsinsats uppskattas.