Judith

Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid Åbo Akademi r.f.

Ämne Genusvetenskap
Grundad år
Medlemmar
Adress
Hemsida Facebooksida

Föreningen fick specialföreningsstatus på kårfullmäktiges 05/18 möte 26.9.2018.