Verksamhetsplan


Verksamhetsplanen är som ordet säger ett dokument vari framkommer hurudan verksamhet en förening planerar att ha under ett verksamhetsår. Man kan skriva verksamhetsplanen på olika sätt: den kan vara i punktform eller ha löpande text, den kan vara indelad enligt olika sektioner eller områden eller så hålls allt i ett, helt beroende på föreningens storlek, förutsättningar och behov. Ta exempel från tidigare planer, och varför inte också tidigare verksamhetsberättelser. Om verksamhetsplanen och den planerade verksamhetsberättelsen har en liknande struktur blir den senare vanligtvis lättare att skriva.

Innehållet i verksamhetsplanen bör vara förankrat i föreningens syfte och mål, och när verksamhetsplanen görs upp bör man vara medveten om föreningens förutsättningar, både vad gäller de ekonomiska resurserna men också vilka funktionärer och stödfunktioner man har att tillgå.

Verksamhetsplan och budget bör förstås vara samstämmiga.

Referenser

Föreningsresursens sida om verksamhetsplan och budget