Verksamhetsgranskning


Verksamhetsgranskaren ska vara en person som har sådana ekonomiska och juridiska sakkunskap som med hänsyn till föreningens verksamhet behövs för uppgiften. Verksamhetsgranskaren får inte till exempel vara omyndig eller vara försatt i konkurs. Verksamhetsgranskaren ska dessutom vara oberoende vid utförandet av verksamhetsgranskningen. Det vill säga, en styrelsemedlem kan inte fungera som verksamhetsgranskare för föreningen.

Man börjar vanligtvis tala om revision först då till exempel föreningens balansomsättning överskrider 100 000 euro eller då föreningen har mer än tre anställda.

Mer om verksamhetsgranskning och revision: http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi/verksamhetsgranskning_och_revision/