Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelsens syfte är att skildra den verksamhet som en förening drivit under en verksamhetsår. Den ska redogöra för antalet möten, den ska visa på vilka aktiviteter och evenemang som föreningen har arrangerat. Vilka projekt har påbörjats? Vilka har avslutats? Verksamhetsberättelsen får gärna också belysa hur bra eller mindre bra någonting har gått under året. Kom ihåg att i verksamhetsberättelsen också jämföra verkligheten med verksamhetsplanen, dvs blev det som man trodde och planerade?

För att underlätta skrivandet av verksamhetsberättelsen så rekommenderas det att man ser på den som ett kontinuerligt projekt under året, hellre än att någon ensam styrelsemedlem sitter uppe sent natten innan deadline och försöker dra sig till minnes evenemang som hände för flera månader sedan.

Kom i början av året överens om hur verksamhetsberättelsen ska skrivas. Se på tidigare berättelser både från den egna föreningen men också från andra. Vilka modeller faller er i smaken och vilka vill ni helst undvika? En välskriven och -organiserad verksamhetsberättelse kan vara avgörande vid exempelvis stipendieansökningar.