Verksamhetsanmälan


En specialförening ska varje år göra verksamhetsanmälan till ÅAS.

Verksamhetsanmälan tjänar två olika huvudsyften:

  1. Den visar att föreningen fortfarande är verksam
  2. Den ger studentkåren uppdaterade kontaktuppgifter till specialföreningen

Att göra verksamhetsanmälan är enkelt, och går snabbt. I början av året skickar ÅAS ut en länk till den elektroniska blanketten. Specialföreningen behöver bara fylla i den. Inga dokument eller andra filer behöver laddas upp.

Observera att tidigare gjordes verksamhetsanmälan i samband med ansökan om specialföreningsmedel. Vissa testamenten och kollektiva minnen ute bland specialföreningarna kan fortfarande leva i den tron.

Föreningar som inte gör verksamhetsanmälan på två på varandra följande år riskerar att förlora status som specialförening.[1]

Källor

  1. ÅAS specialföreningsreglemente