Terminsavgifter

Sipiläs regering föreslår förändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen om att införa studieavgifter för studerande från länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för sådan utbildning på främmande språk som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Som minimiavgift föreslås 1 500 euro.

Studentrörelsen har motsatt sig avgifterna eftersom man ser avgifterna som ett hot mot högskolornas internationalisering, men också eftersom erfarenheterna från de andra nordiska länderna som infört dylika avgifter är avskräckande: antalet internationella studerande utanför EU- och EES-området har minskat och upprätthållandet av stipendiesystemen och marknadsföringen utomlands tär på högskolornas allmänna finansiering.

Nedan finns en sammanställning av aktuella utredningar. De första är korta med utmärkt statistik.

CIMO: Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa Mitä tiedämme tilastojen ja tutkimusten perusteella (Finland)

UKÄ: Fyra år med studieavgifter (Sverige)

Nordiska ministerrådet: Tuition fees for international students: Nordic practice


Övriga utredningar

ÅAS utlåtande (11/2014)

Undervisnings- och kulturministeriet sammanställning av material från förra utlåtanderundan om terminsavgifter (orsaken varför man inte har en utlåtanderunda nu igen beträffande förslaget om 1 500 euros minimiavgifter).

Faktaa express: Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista?

Terminsavgiftsförsöket vid Aalto

Mer som en kuriositet: case från Sverige: "Missnöjd student kräver tillbaka studieavgift"

Gör AYY:s test om terminsavgifter