Teologiska Studentföreningen

Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f.

TSF ankanlogo.JPG
Ämne {{{ämne}}}
Grundad år 1967
Medlemmar 80
Adress Postadress: Biskopsgatan 16, 20500 Åbo.

Besöksadress: Tryckerihuset, Biskopsgatan 19

Hemsida teologiska.com

Teologiska Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. (TSF) är en specialförening vid Åbo Akademis Studentkår. Föreningen är en fakultetsförening vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi och finns till för alla som är intresserade av eller som studerar teologi som huvud- eller biämne vid Åbo Akademi. Föreningen grundades 1967.

Föreningen ordnar olika slags evenemang för sina medlemmar och har sitt hjärta i teologernas kafferum, Mysrummet/Mysis, som hittas i Tryckerihuset där det oftast finns någon att dricka kaffe och diskutera med. Exempel på evenemang som TSF ordnar är välgörenhetsauktion i samband med höstfesten för TSF:s fadderbarn, sedermåltid i samband med den judiska påsken, vårfest, wappfrukost och chillkvällar. TSF ordnar också ämneskaffe för teologistuderande, -forskare, -personal tillsammans med utbildningslinjen för teologi för att teologerna ska få träffa varandra utanför föreläsningar och studier.
För TSF är det viktigt att alla känner sig välkommen så väl i föreningen som inom ämnet teologi. Vi strävar till en atmosfär där alla trots livsåskådning och åsikter kan känna sig välkomna och delaktiga utan några krav.

Hitta TSF på
Hemsida:www.teologiska.com
Instagram: www.instagram.com/teologiska #tsfåa
Facebook:www.facebook.com/teologiska
Ta kontakt: tteolog@abo.fi