Styrelseposter


Styrelsen består av minst tre medlemmar av vilka en skall vara ordförande men oftast finns det i föreningar fler än tre styrelsemedlemmar. De flesta föreningar väljer också minst en vice ordförande.

Övriga vanliga funktionärer är Sekreterare och kassör som kan utses inom eller utom styrelsen. Medlem i en föreningsstyrelse får inte vara försatt i konkurs.

Kolla i er förenings egna stadgar vilka styrelseposter ni måste fylla, och om där finns speciella krav på vad en viss styrelsepost förväntas utföra.