Studieförmåga

Studieförmåga.png
Studieförmåga kan likaställas med studerandes arbetsförmåga. God studieförmåga bidrar till att studierna framskrider. En studiegemenskap som värnar om studieförmågan skapar en positiv cirkel där lärarnas och personalens välmående smittar av sig på studerande och vice versa. Därmed sprider sig välmående i hela gemenskapen.


Studieförmågan består av många olika delar. Den modell för studieförmåga som används vid högskolorna och studentorganisationerna är utvecklad av överläkare Kristina Kunttu vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och grundar sig på modellen för arbetsförmåga. Modellen består av fyra dimensioner som berör individen och omgivningen.

Video om studieförmåga, på finska, producerad inom Finlands studentkårers förbunds KYKY-projekt.

Studieteknik och studieförmåga (ÅA)

Artiklar om välbefinnande (Nyyti) https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/

I Love Arki (Studenthälsan) och Studenthälsans svenska sidor

Hälsa och välbefinnande från naturen (utinaturen.fi) och stresshantering

Kyky-projetet (Finlands studentkårers förbund)

Studieförmåga och gemenskap (Finlands studentkårers förbund)

Publikationer (Campus Conexus)

Tio personliga frågor om socialt ansvar och alkohol