Statsvetenskapliga Klubben

Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f.

SF-logo.jpg
Ämne {{{ämne}}}
Grundad år 1925
Medlemmar över 600
Adress Fänriksgatan 3A 20500 Åbo
Hemsida sfklubben.com
SF:s halare är röd.
Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. (SF-klubben) är en av de största fakultetsföreningarna vid Åbo Akademis Studentkår. Föreningen är till för samhällsvetenskapsstuderande vid Åbo Akademi i Åbo. Föreningen har över 600 medlemmar, med både nuvarande studerande och alumner inräknade. Huvudämnena man kan ha vid samhällsvetenskapliga linjen är statskunskap, offentlig förvaltning, sociologi, folkrätt, privaträtt, offentlig rätt, nationalekonomi och informationsvetenskap.


Verksamhet

SF-klubben är en aktiv förening som ordnar flera olika sorters evenemang för dess medlemmar. Bland annat ordnar föreningen både inrikes- och utrikesexkursioner, företagsbesök, debatter och aftonskolor. Dessutom har föreningen också en aktiv motionsverksamhet.

Statsvetenskapliga klubbens medlemmar är även aktiva inom Åbo Akademis Studentkår och högskolepolitiken, och deltar aktivt i det utvecklingsarbete som sker inom Åbo Akademi. SF-klubben är även representerad i Högskoleutbildade samhällsvetare rf:s studerandeorganisation Samhällsvetenskaperna Studenter i Finland SYY rf, Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry.


Sociala medier

SF-klubbens instagram

SF-klubbens Twitter

SF-klubbens Facebooksida


Kontakta oss

SF-klubbens styrelse kan nås på sf@abo.fi

Föreningens kansli på Fänriksgatan 3A är öppet mån-tors 12-13:30.