Socialpolitiskt ansvarig


Intressebevakar i socialpolitiska ärenden för föreningens medlemmar. Intressebevakningen kan ske exempelvis inom ämnet, fakulteten, universitet, staden och inom regionen.

För specialföreningar underställda studetkåren kan uppdraget innebära att hålla kontakt med kårens socialpolitiskt ansvariga och expert.