Kassör

(Omdirigerad från Skattmästare (kassör))


Kassörens eller skattmästarens arbete är ytterst viktigt men relativt osynligt. Ibland syns det endast då det blivit ogjort. Styrelsen väljer kassören antingen inom sig, bland medlemmarna eller en person utanför föreningen.

Kassörens uppgifter är mer eller mindre självskrivna. Skötseln av den praktiska ekonomin vilket innefattar betalningsrörelsen, bokföringen och handkassan. Kassören gör ett utkast till bokslut, följer med budgeten och informerar styrelsen, bistår styrelsen vid planering av ekonomin det vill säga gör mellanbokslut och budgeten, finansieringskalkyl och gör ett utkast till skattedeklaration, om en dylik måste göras.

Kassören bör se till, för sitt eget bästa, att styrelsen nedtecknar alla viktiga ekonomiska beslut i protokollen.

Styrelsen som helhet har det yttersta ansvaret för vad kassören gör och för föreningens ekonomi och bokslut.