Protokollföring


Enligt föreningslagen måste föreningen föra protokoll över sina möten. Minimi är att sekreteraren skriver upp vem som deltagit i mötet, när mötet hållits, om mötet varit beslutsfört och vilka beslut som tagits. Man kan också skriva lite utförligare protokoll som har en större historisk funktion. Allt behöver inte heller skrivas i själva protokollet, utan protokollet kan ha bilagor som man kan hänvisa till. Alla dessa dokument ska sparas enligt arkiveringsprinciperna och de underlättar arbetet då styrelsen skriver verksamhetsberättelsen för det gångna året. Därför är det att rekommendera att hellre skriva lite för mycket än för lite i ett protokoll. I bästa fall fungerar föredragningslistan och det förberedande materialet som grund för protokollföraren.

ÅAS arkiverar verksamhetsberättelser och bokslut som har lämnats in elektroniskt. Om din förening tappat bort något av dessa dokument så kan det löna sig att kontrollera med studentkårens kansli.

Mer om protokollföring:

http://www.foreningsresursen.fi/administration/motesteknik/protokoll/