Projektmedel


Varje år budgeterar ÅAS fullmäktige en summa pengar till projektmedel som kårstsyrelsen får dela ut. Projektmedel skiljer sig från specialföreningsmedel främst på så vis att medan man med specialföreningsmedel försöker se till att alla sökande får en bit av kakan så kan projektmedel riktas till ett fåtal goda ansökningar.

Hur går det till?

Hur kårstyrelsen går tillväga varierar en aning från år till år, men i princip är tågordningen denna:

 1. Kårstyrelsen beslutar om projektmedel bara skall delas ut till specialföreningar eller om också enskilda eller grupper av kåreniter kan få anhålla om projektmedel.
 2. Kårstyrelsen slår fast följande:
  1. Vilka kriterier eller tyngdpunktsområden vill kårstyrelsen prioritera för i år? Ex. integrering av internationella studenter, idrott, etc.
  2. Ska projektmedel delas ut en eller flera gånger om året? Ibland finns två ansökningsomgångar, en på våren och en på hösten, ibland bara en.
  3. När ska ansökan öppnas, och när ska den stängas.
  4. Praktiska detaljer så som hur man söker, hur ska rapporter över använda medel se ut, etc.
 3. Ansökan öppnas, och saken kungörs till berörda parter.
 4. Ansökningar kommer in. Kom ihåg bankkontonummer, i IBAN-format!
 5. Ansökningstiden går ut.
 6. Ansökningar gås igenom.
 7. Beslut om utdelande av projektmedel fattas av kårstyrelsen.
 8. Beslut skickas ut till alla sökande.
 9. Rapporter över använda projektmedel skickas in till ÅAS.