Ordförande


Ordförande är egentligen styrelsens ordförande fastän man i dagligt tal brukar tala om föreningens ordförande. Den formella ställningen är inte starkare än för övriga medlemmar. I praktiken kan ordförande dock påverka mycket i en förening. Ordförande kan uttala sig ensam i föreningens namn. Ordförande måstet vara minst 18 år och myndig och får inte vara försatt i konkurs. Dessutom bör ordförande vara bosatt i Finland.

Social och driftig

För ordförande är det mera personliga egenskaper och karisma som inverkar. En bra ordförande är en person som är social och som har lätt att komma överens med andra människor. Ordförande bör vara en driftig person som sätter igång och slutför arbetet, med en bra organisationsförmåga, ett ordningssinne och en förmåga att se helheter framom detaljerna. En bra ordförande vågar ta risker och tål osäkerhet. Den ordförande som har en brinnande iver och stark motivation att befrämja föreningens mål och vision och leda förtroendemännens arbete har stora förutsättningar att lyckas.

Samordna, delegera och leda möten

Man kan se ordförande som en arbetsledare som samordnar föreningens verksamhet. För att få tiden att räcka till, till de otaliga uppgifterna, är det viktigt att ordförande kan delegera och därefter kolla att allt har blivit gjort. Allt för många ordförande gör allt jobb ensamma.

Som namnet säger hör också till uppgifterna att leda möten. För att lyckas med det skall styrelseordförande ha stor kunskap och en förmåga att snabbt kunna fatta beslut. För att mötesförhandlingarna inte skall bli för formella och för att det skall gå raskt undan krävs också att man har lätt för att improvisera och att man är flexibel.

Föreningslagen

I lagen står följande att läsa om ordförandes uppgifter:

Ordförande tecknar föreningens namn ifall inte annat står i stadgarna. I praktiken är det vanligt att namnet tecknas tillsammans med viceordförande eller annan styrelsemedlem, till exempel kassören.

Ordförande undertecknar olika anmälningsblanketter som lämnas in till föreningsregistret (alternativt anmäler dom elektroniskt med sina personliga nätbankskoder):

  • grundanmälan
  • förändringsanmälan då stadgarna ändras eller föreningens namntecknare ändras
  • anmälan om upplösning av föreningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att ordförande i huvudsak borde koncentrera sina krafter på följande:

  • att leda styrelsen
  • sköta om de yttre kontakterna
  • utveckla föreningen
  • framförallt sköta om de praktiska tingen eller se till att de blir skötta av funktionärerna