Motionsansvarig


Motionsansvarigas uppgift är att arbeta för att få medlemmarna att aktiveras genom motion. Det kan exempelvis innebära att ordna tillfällen för att prova på olika sporter samt att anmäla föreningens lag till serier och turneringar.