Medlemsmöten


Det står i föreningens stadgar mär medlemsmötet ska hållas. Om det står att föreningsmötet ska hållas inom april månad, så ska det hållas inom april månad. I vissa stadgar ger man större svängrum och det kan stå skrivet att föreningsmötet ska hållas inom februari-april. Möteskallelsen ska gå ut enligt vad som står i stadgarna. Oftast räcker det med att möteskallelsen går ut inom utsatt tid via e-post till alla medlemmar. I en del äldre föreningar kan det stå skrivet att möteskallelsen också ska finnas på föreningens anslagstavla eller att möteskallelsen ska postas hem.

De ärenden som ska behandlas av föreningsmötet står i stadgarna. Utöver dem kan styrelsen lägga med övriga punkter vid behov. När mötet hålls, är det viktigt att protokollföra det på samma sätt som styrelsemötena och kontrollera vem alla som är röstberättigade ifall det uppstår en situation där man röstar. Ofta är det tillåtet att även andra än röstberättigade medlemmar deltar i själva mötet, men de får inte påverka slutresultatet av en omröstning genom att rösta.

Ibland kan det också uppstå behov av att hålla ett extra möte. Det kan hända att en styrelsepost ska fyllas efter att den som innehaft befattningen t.ex. fått en praktikplats och ämnar åka utomlands. Det kan också uppstå behov av att revidera stadgarna. Ett föreningsmöte kan sammankallas även på initiativ av enskilda medlemmar, inte enbart av styrelsen. Då krävs det vanligtvis att en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar yrkar på det.