Internationalitet i evenemang


I en mindre förening känner alla varandra och det är lätt att ta i beaktande olika behov som en enskild medlem har. Akademin är ett av de mest internationella universiteten i Finland med närmare 400 nya internationella studerande som anländer varje år för att avlägga endera en del eller en hel examen vid ÅA. För att alla ska ha lika möjligheter att delta, bör man därför också se till att marknadsföra sina evenemang på engelska.

Tillgängligheten i akademins byggnader varierar också stort beroende på hur gammal byggnaden är. Arken och Academill är rätt tillgängliga även för en person som rör sig med hjälp av kryckor eller rullstol. Däremot finns det byggnader så som Teologicum som inte är det.

Checklista gällande tillgänglighet och mångfalden vid evenemang (Kultur för alla)

Evenemang för alla

http://www.cultureforall.info/tillganglighet