Informationssekreterare


Informatörens uppdrag är att få föreningen att synas utåt. Också internt finns det många informationsuppgifter. I stora föreningar med många medlemmar kan kontakten med de egna medlemmarna vara ett problem. Informatören kan vara en styrelsemedlem.

Alla i styrelsen har lika stort ansvar för att informationen och kontakterna utåt fungerar.