IT-resurser för specialföreningar

ICT-service har den 13 januari 2016 fattat beslut om vilka IT-resurser som erbjuds specialföreningarna. Beslutet återges nedan.

Åbo Akademi erbjuder studentkårens specialföreningar IT-resurser enligt följande:

Studentkårens specialföreningar ingår tidsbundna användaravtal (ett år i sänder). Avtalet bör undertecknas av föreningens ordförande eller annan ansvarsperson årligen då ny styrelse tillträder.

Användaravtalet ger automatiskt föreningen rätt till följande avgiftsfria resurser:

  • En e-postadress samt en delad e-postbox med kvoten 1 GB. Föreningen meddelar ICT-service vilka personer som skall kunna använda e-postboxen.
  • Ett windowskonto för användning av akademins allmänna windowsdatorer med studentprofil samt ett hemområde med kvoten 1 GB för lagring av viktiga filer inklusive säkerhetskopiering av dessa.
  • Egna e-postlistor uppgjorda i Mailman.
  • Webbområde på anvisat ställe.

Om skilt behov föreligger kan följande beviljas, dock krävs motivering:

  • Ett linuxkonto för användning av de allmänna linuxarbetsstationerna, samt hemområde i linuxmiljön för lagring av viktiga filer inklusive säkerhetskopiering av dessa. Kvoten är 1 GB.
  • Max. 2 st. extra e-postadresser/e-postboxar per förening. Om flera extra adresser behövs kan de kopplas till befintliga e-postboxar.

Avgiftsbelagda resurser som är tillgängliga:

  • Föreningen har rätt att använda akademins allmänna skrivare och kopiatorer mot avgift. Avgiften är densamma som för övriga utomstående användare.