Högskolepolitiskt ansvarig


Intressebevakar i högskolepolitiska ärenden för föreningens medlemmar. Intressebevakningen kan exempelvis ske inom ämnet, fakulteten, universitetet, staden och regionen.

Högskolepolitiskt ansvarig kan ha ansvaret för att anordna debatter.

För specialföreningar underställda studetkåren kan uppdraget innebära att hålla kontakt med kårens högskolepolitiskt ansvariga och expert.