Guide för kanslidummies

Var börja?

Wikin kan bara redigeras av registrerade användare som har godkänts av kårkansliet.

 • Skapa ett konto här - samma länk finns längst ner på varje sida under Personliga verktyg.
  • Meddela följande myndigheter: Matias eller Ken
  • Vänta på att någon av dem ger dig rättigheter att börja redigera
 • Börja skapa!

Sidor

Vi har en tänkt lista med sidor, som finns sammanställd här. De sidor som är röda och överstreckade är sidor som inte ännu är skapade.

Om du vill se en lista på alla sidor som finns på wikin klicka här.

Alla sidor som är "föräldralösa", det vill säga sidor som ingen annan sida länkar till, finns här.

Skapa sidor

Att skapa en sida i en wiki är jätteenkelt.

Ett sätt är att klicka på en av de inte-ännu-skapade sidor som finns i vår stora lista och så kommer du helt enkelt till en sida som uppmanar dig att börja skapa just den sidan.

Ett annat sätt är att skriva in namnet på den sida du vill skapa i din nätbläddrares adressbalk, exempelvis: studentkaren.fi/wiki/min_nya_fina_sida. Mellanslag måste ersättas med understreck. ÅÄÖ fungerar bra.

Redigera sidor

Du kan även läsa om redigering här.

Är du registrerad och inloggad är det bara att sätta igång och redigera en sida. Du ser länkar till Redigera vid varje rubrik och underrubrik och i menyn uppe till höger.

Det är möjligt att skriva en liten kommentar i rutan "Sammanfattning" om du vill beskriva vad det är som du redigerat. Det är också möjligt att kryssa för att det endast är frågan om en s.k. mindre ändring. Jag tror att så här i skapandets skede kan vi strunta i dylikt.

Kom ihåg att spara ändringar. Och notera också att det finns möjligheten att förhandsgranska alla ändringar, gör hellre så än att du redigerar, sparar, kollar sidan på nytt och sedan redigerar igen. Ändringar går att återställa om det riktigt går åt skogen, men det blir aningen svårare om en sida har en massa olika versioner, som kommit sig av att någon redigerat och sparat en sida vid varje korrigering av felstavning eller kommatering etc. Du kan exempelvis kolla in denna sidas historik så ser du vad jag pratar om :)

Diskutera sidor

Varje sida har också en parallellsida som man hittar under Diskussion i den sidspecifika menyn uppe till höger.

Sidors diskussioner är uppbyggda på samma sätt som själva sidan, och man skapar själv de rubriker man vill diskutera.

Två viktiga saker då man diskuterar en sida:

 1. Håll dig till ämnet - diskutera sidans innehåll, inte var man ska luncha eller dylikt.
 2. Avsluta alltid med en signatur, så att andra ser vem det är som har skrivit och när.

För att lägga till en automatiskt genererad signatur finns knappen Button sig.png vilken lägger in koden --~~~~

För att kommentera en specifik del av diskussionen, till exempel som kommentar till någon annan, används kolon i början av raden, alltså: : det här är en kommentar --~~~~ Kommentarer till andra kommentarer görs genom att lägga ett kolontecken mer än kommentaren ovan har.

Textformattering

En mera fullständig förteckning över textformateringens under finns på MediaWikis egna sidor.

En sida med exempel på hur olika stilar ser ut på den här wikin hittar du här.

Vänligen notera att redigeraren också låter dig markera text och sedan klicka på Button italic.png respektive Button bold.png.

''kursiv stil'' kursiv stil

'''fet stil''' fet stil

'''''kursiv och fet stil''''' kursiv och fet stil

Rubriker

Utöver det här finns rubriker. Tumregeln är att rubriker omges av likamedtecken, och man kan skapa underrubriker genom att öka mängden likamedtecken. Det finns fem olika rubriknivåer att använda sig av. Rubriknivå 1, alltså =Rubrik= används för sidans titel, vilket gör att man rekommenderas använda nivå 2 och vidare. Det här betyder alltså att huvudrubrikerna på en sida bör använda ==Rubrik==.

==Rubrik nivå 2==

===Underrubrik, nivå 3===

====Underrubrik, nivå 4====


En sida med 4 rubriker eller fler får automatiskt en innehållsförteckning. Fastän alla rubriker på en sida skulle vara nivå 5, och egentligen vara underunderunderrubriker, är de i innehållsförteckningen huvudrubriker om det inte finns en högre rubriknivå på sidan.

Listor

Det finns två sorters listor:

 • Listor
  • i
 • punktform
 1. och
  1. numrerade
 2. listor.

Genom att börja en rad med tecknet * skapas en lista i punktform och med tecknet # en numrerad lista.

Undernivåer i listorna skapas genom att lägga till ytterligare ett tecken av samma slag, alltså t.ex. ** Text här eller ## Text här

Exempellista:

* Huvudpoäng

** En underpoäng

** En annan underpoäng

För mer avancerade listor, se här

Tabeller

Därtill finns tabeller. Tabellerna följer en horisontell logik, vilket alltså betyder att man skapar cellerna en rad i taget. En enkel tabellstruktur ser ut så här:

{|
| Rad 1, kolumn 1
| Rad 1, kolumn 2
|-
| Rad 2, kolumn 1
| Rad 2, kolumn 2
|}


Där {| och |} markerar början och slutet av en tabell, medan |- markerar ny rad. | markerar en cell på en rad, och antalet kolumner justeras automatiskt till den rad som har flest celler. All text som kommer efter | på en rad är innehållet i cellen.

För mer avancerade tabeller finns det några grundsaker att känna till:

! istället för | i början av en rad anger att det är fråga om en rubrikcell.

Om man därtill vill ha en cell som sträcker sig över flera kolumner eller rader, kan man lägga till sådan kod efter | eller !-tecknet på raden och lägga till ett |-tecken före innehållet, så här:

|colspan="2"| En cell som sträcker sig över två kolumner

!rowspan="2"| En rubrikcell som sträcker sig över två rader

Märk att man i tabeller kan använda kursiv, fet stil och länkar, men inte rubriker. Använd istället rubrikceller om du verkligen är säker på ditt val att ha rubriker i tabeller.

Sorterbara tabeller

Standardtabeller kan inte sorteras. Men genom att lägga till class="sortable" kan tabellen sorteras enligt tabellens rubriker.

Om man har kolumner i en tabell som man inte vill att man ska kunna sortera tabellen enligt, lägger man till
class="unsortable"|
efter
|
eller
!
-tecknet i början av textraden och före själva innehållet.
|
-tecknet efter "unsortable" skiljer mellan formatteringen och innehållet.

Exempel:

{| class="sortable"
! rubrik 1
! rubrik 2
|-
| a
| 1
|-
| b
| 3
|-
| c
| 2
|}


Det här ger oss:

rubrik 1 rubrik 2
a 1
b 3
c 2

Och för en tabell med en kolumn som inte går att sortera enligt:


{| class="sortable"
! rubrik 1
! class="unsortable"| rubrik 2
|-
| a
| 1
|-
| b
| 3
|-
| c
| 2
|}
rubrik 1 rubrik 2
a 1
b 3
c 2

Tabellers utseende

Det finns (hittills) tre olika stilmallar för tabeller att välja mellan. Standardutseendet används ifall ingenting annat specificeras, medan de övriga används genom att lägga till
class="namn-på-stilmall"
, på samma sätt som "sortable" ovanför. Om man vill använda både sorterbara tabeller och använda en specifik mall, görs det på följande sätt:
class="sortable namn-på-stilmall"
- Det är alltså bara att lägga till stilmallens namn inom samma
class=" "
med ett mellanslag.

Befintliga stilmallar:

 • Standardmall (ingen class behöver specificeras)
 • Stilmall 2 (
  class="tabell2"
  alt.
  class="sortable tabell2"
  )
 • Stilmall 3 (
  class="tabell2"
  alt.
  class="sortable tabell3"
  )

Kort förklaring:

Stilmall 2
 • Är väldigt lik standardmallen, så när som på lite andra färger.
 • Kan användas på samma sätt som standardmallen

Exempel:

{| class="tabell2"
! Rubrik 1
! Rubrik 2
|-
| asd
| fgh
|-
| dsa
| hgf
|}
Rubrik 1 Rubrik 2
asd fgh
dsa hgf
Stilmall 3
 • Används då man vill skilja åt kolumner
 • Kräver att varannan kolumn lämnas tom

Exempel:

{| class="tabell3"
! Rubrik 1
!
! Rubrik 2
|-
| asd
|
| fgh
|-
| dsa
|
| hgf
|}
Rubrik 1 Rubrik 2
asd fgh
dsa hgf
 • Ifall man vill sortera tabell3, kommer "mellankolumnerna" också att bli sorterbara, om man inte lägger till
  class="unsortable"|
  mellan
  !
  och rubriktexten.

Exempel:

{| class="sortable tabell3"
! Rubrik 1
!
! Rubrik 2
|-
| asd
|
| fgh
|-
| dsa
|
| hgf
|}
Rubrik 1 Rubrik 2
asd fgh
dsa hgf

(pilarna syns inte, men cellen går att klicka på)

{| class="sortable tabell3"
! Rubrik 1
!class="unsortable"|
! Rubrik 2
|-
| asd
|
| fgh
|-
| dsa
|
| hgf
|}
Rubrik 1 Rubrik 2
asd fgh
dsa hgf

Bilder

Bilder måste laddas upp via specialsidan före de kan infogas på sidor. När man väl har laddat upp en fil kan man infoga den på en sida:

[[Fil:Exempelfilnamn.jpg|miniatyr|höger|Bildtexten kommer här]]


Genom att lägga till
miniatyr
infogas bilden inte i full storlek utan som en miniatyr. Att därtill lägga till
höger
gör att bilden skjuts till högermarginalen. Man kan välja mellan
höger
,
vänster
och
centrerad
. Dessa värden kan utelämnas.

Länkar

Interna och externa, wtf?

En Wikistruktur går kort och gott ut på att olika sidor är länkade till varandra, på samma sätt som på Wikipedia. Det här gör att man kan dela upp olika sidor och tydligt avgränsa innehållet till en viss detalj. Det här kallas för interna länkar, eftersom de länkar till någonting inom wikin.

Därtill kan man också länka till andra hemsidor, eller vår egen hemsida (vad som än länkar till någonting annat än en sida på wikin). Dessa är externa länkar.

Interna länkar

Interna länkar används i sin enklaste form genom dubbla hakparenteser, alltså [[sidnamn]]. Innanför hakparenteserna anger man sidans namn, till exempel Sitemap eller min nya fina sida.

Wikin skapar på det sättet länkar, som antingen visas som svagt blåa ifall sidan existerar, och överstrukna röda ifall sidan inte ännu är skapad. Om du är osäker på vad en sida heter kan du hitta den från listan över alla sidor.

Om du vill, som ovan, länka till en sida men vill att texten som visas inte ska vara sidnamnet utan någonting annat, är modellen följande: [[Sidnamn här|Text som visas här]], eller i exemplet ovan, [[Special:Alla sidor|listan över alla sidor]].

En annan typ av intern länk är rubriklänkar, alltså att länka till en rubrik på samma sida. Det gör man genom att skriva [[#Rubrik]]. På den här sidan kunde det vara [[#Externa länkar]], vilket ser ut så här: #Externa länkar. Samma princip gäller här också ifall vi vill ha någon annan text än "#Externa länkar": [[#Externa länkar|Se nedan]] -> Se nedan

Externa länkar

Om man vill länka till någonting fungerar det lättast genom att skriva/klistra in länken: http://www.studentkaren.fi

Om man vill länka ett ord eller ett textstycke till en adress på samma sätt som med interna länkar skriver man så här: [http://www.studentkaren.fi ÅAS Hemsida], vilket visas som: ÅAS Hemsida

Märk väl att externa länkar har enkla hakparenteser, inte dubbla!

Vill man länka till en mejladress, är strukturen denna: [mailto:exempel@abo.fi Ta kontakt!], vilket blir: Ta kontakt!

Kategorier

Kategorier är ett sätt att organisera olika sidor till stora, övergripande kategorier, som på wikipedia ([1] eller [2] eller [3])

Man lägger till en sida i en kategori genom att lägga till koden [[Category:Namn]] i den sidan som ska läggas till.

På grund av att koden är som den är, krävs det att man lägger till ytterligare ett kolon för att länka till själva sidan för kategorin: [[:Category:Namn]] eller [[:Category:Namn|Text som visas]]

Genom att lägga till [[Category:Test]] läggs den här sidan automatiskt till kategorins innehållsförteckning: Category:Test

Ifall man vill skapa underkategorier så görs det genom att lägga samma kod i en kategorisida.

Referenser

Om man vill referera till någonting använder man <ref name=namn>Referens</ref>-taggen. På det här sättet.[1]

Gissar att detta kommer att behövas, åtminstone i det skedet då lagrum börjar åberopas. Och så vill vi kanske hänvisa tillbaka till www.studentkaren.fi nu som då. :)[1]

För att använda en referens flera gånger krävs två saker: Dels att referensen, då den används första gången, ges ett namn enligt <ref name=referensnamn>Referensens innehåll här</ref> och då den ska användas på nytt skriver man bara <ref name=referensnamn /> utan att skriva någonting mer än så.[1]

Om man använder referenser väljer man själv var referenserna ska finnas. Oftast är det i slutet av hela sidan, men ibland kanske man vill ha dem under en specifik rubrik eller i slutet av samma rubrik.[2]

Hur som helst så lägger man till dem med taggen <references />.

 1. 1,0 1,1 1,2 Det här är en exempelreferens.
 2. www.studentkaren.fi I referenser kan man använda externa och interna länkar!

Länkar till olika ting

Formatting

Magic words

Tabeller

Templates

Infoboxar, design

infoboxar