Grundandet av en förening


Hur grundar man en förening?

Att grunda en förening i Finland är väldigt enkelt. Patent- och registerbyrån rekommenderar följande förfaringssätt: samla ihop tre personer som alla är minst 15 år gamla och som enligt den blivande föreningens stadgar kan vara röstberättigade medlemmar och håll ett konstituerande möte.[1]

På konstituerande mötet så

  • följer ni alla snällt god mötesteknik
  • fattar beslut om att grunda föreningen
  • antar föreningens namn och stadgar
  • minst tre röstberättigade föreningsmedlemmar antecknas
  • upprättar en s.k. stiftelseurkund i vilket framgår ovannämnda punkter

Alternativt så kan ni underteckna en stiftelseurkund utan att hålla ett konstituerande möte.[2] Föreningslagen kräver nämligen inget sådant möte.[3] Efter att stiftelseurkunden är klar kan föreningen hålla sitt första möte på vilket minst tre medlemmar närvarar och på det väljer man funktionärer och godkänner en verksamhetsplan.

Stiftelseurkund

I den daterade och undertecknade stiftelseurkunden ska framgå att en förening har bildats, föreningens namn och att föreningens stadgar har godkänts av de grundande medlemmarna. Minst tre röstberättigade medlemmar ska skriva under stiftelseurkunden. Föreningens stadgar läggs till som bilaga.

Registrerad eller oregistrerad förening

En förening kan registreras. Förutom att föreningen då får stoltsera med "r.f." efter sitt namn har den vissa rättsliga fördelar framom en oregistrerad förening. Några exemepel räknas upp nedan.

Registrerad förening[4] Oregistrerad förening[5]
har rättskapacitet har inte rättskapacitet
kan vara part i rättegångar kan inte vara part i rättegångar
kan ingå avtal eller andra rättsliga åtgärder kan inte ingå avtal eller andra rättsliga åtgärder
kan inneha egendom i sitt namn kan inte ha egendom i sitt namn
En registrerad förenings medlemmar svarar inte personligen för föreningens förpliktelser. Aktiva medlemmar är själva personligen och gemensamt ansvariga för föreningens förpliktelser.

Det ställs en del krav på en registrerad förening.[4] Bland annat måste den följa föreningslagen och andra lagar som kan beröra föreningens verksamhet. Föreningen måste också ha verksamhetsgranskare och se till att bokföringen är väl skött.

En förening behöver inte registreras. Men, om föreningen siktar på att bli en specialförening vid ÅAS bör man komma ihåg att en oregistrerad förening endast i undantagsfall kan få specialföreningsstatus.

Varför grunda en förening?

Det är väldigt lätt att grunda en förening. Vilket kan anses vara både bra och dåligt. Frågan ni bör ställa er innan ni grundar er förening är om ni faktiskt behöver. Vinner ni någonting på att skapa och framförallt upprätthålla en förening? Föreningsverksamhet för med sig en del administration.

Referenser

  1. Grundande av förening på Patent- och registerbyråns nätsidor.
  2. Grunda förening på Föreningsresursen.fi.
  3. Föreningslagen på finlex.fi.
  4. 4,0 4,1 Registrerad förening på Patent- och registerbyråns nätsidor.
  5. Oregistrerad förening på Patent- och registerbyråns nätsidor.