Frivilliga


Ibland kan det bli så att medlemmarna i en förening upplever att när man äntligen fått styrelsen vald, så är det styrelsen som fixar allting! Men så ska det ju inte vara. Ju fler som deltar i olika arrangemang, desto roligare blir det. Det finns alltid uppgifter som man kan delegera bara det också finns någon som håller i trådarna och ser till att alla faktiskt gjort det de lovat. Bara för att någon gjort bra ifrån sig en gång, betyder inte heller att samma person alltid ska ha samma uppgift. Kom ihåg att fördela olika uppgifter möjligast jämt så att ingen blir överarbetad och kom TACKA och belöna dem som ställt upp!

Det finns olika saker som motiverar människor att ställa sig till förfogande och använda sin fritid för ett gemensamt syfte. En del drivs av det sociala umgänget, andra upplever att de kan förverkliga sig själva via uppdraget. I vissa fall kan det handla om att göra någonting som välgörenhet för ett gott ändamål, i andra fall kan det vara en ekonomisk ”morot” som styr. Man ska också komma ihåg att oberoende vad som får människor i rörelse, vill man göra bra ifrån sig och lyckas. Därför är det extremt viktigt att ge feedback och se till att allas arbetsinsats uppmärksammas och att det får ett tack. Det är lika viktigt att göra en snygg flyer som att lägga upp dem på anslagstavlorna runt om på campus. Det är lika viktigt att fixa sponsorering för årsfesten som att gå till butiken och handla. Utan det ena blir det ingenting av det andra.

Íbland kan man motivera människor att delta via en tävling. Det kan vara att få sitt foto som pärmbild till medlemstidningen eller att få ett vandringspris med ingravering. För någon kan det också vara viktigt att få ett intyg av föreningen att man fungerat som kassör eller sekreterare för att lägga med i cv:n. En annan vill söka sponsorer för att man får en liten provisionsandel för varje såld annons. Och någon ställer upp för att den trivs med människorna runt omkring sig och vill dra sitt strå till stacken.