Föreningar


I Finland finns det omkring 136 000 föreningar. Det finns olika typer av föreningar: allt från hobbyföreningar till religiösa och politiska föreningar. Registrerade föreningar är ideella eller så kallade allmännyttiga föreningar som har ett ideellt syfte i sina stadgar.

Den största skillnaden mellan registrerade och oregistrerade föreningar är att registrerade föreningar har rättskapacitet. En registrerad förening kan inneha egendom, ingå avtal och ansöka om understöd. En registrerad förenings medlemmar svarar inte heller personligen för föreningens förpliktelser.