Dokumentering och arkivering


Föreningen ska spara och arkivera i förstahand de dokument som föreningen själv producerat: protokoll med bilagor, årsberättelser och verksamhetsplaner, inkommande och utgående post, tal och artiklar, tryckt material föreningen själv producerat, eventuella undersökningar och rapporter, historiker. Gärna också fotografier. Arkivet fungerar både som föreningens minne men det effektiverar också föreningens arbete. Dessutom hör ändamålsenlig dokumentering till föreningens lagenliga skyldigheter.

Det bästa skulle vara att förvara alla föreningens dokument på ett ställe. Lättast är det om föreningen har tillgång till ett skåp eller föreningsutrymmen. Det är lätt hänt att mappar blir kvar hos tidigare styrelsemedlemmar och efter ett tag vet ingen längre var de är.

Mer om arkivering och arkiveringstider här: http://www.foreningsresursen.fi/administration/arkivering/