Basinkomst

Kärt barn har många namn. Grundinkomst, basinkomst, negativ inkomstskatt osv. I Finland har diskussionerna kring införandet av en basinkomst blivit allt ljudligare de senaste åren. Främst för att många upplever att det nuvarande socialskyddssystemet varken möjliggör eller uppmuntrar till sysselsättning. Sipiläs regering har skrivit in i sitt regeringsprogram att man under mandatperioden 2015-2019 ska genomföra ett försök med basinkomst.

Vad handlar basinkomsten om? Här en beskrivning av Jan Otto Andersson som förespråkat grundinkomst sedan 1980-talet.

Om Andersson och hans forskning vid ÅA

Av de andra studentkårerna har bland annat TAMY, AYY och TYY tagit ställning för grundinkomst.

FSF:s förbundsmöte godkände vägkartan mot basinkomst hösten 2014.

Wikipedia sammanfattar en del av den finländska diskussionen.

Av de finska partierna har de gröna och vänsterförbundet gjort de mest ingående modellerna hur en möjlig basinkomstmodell i Finland skulle kunna se ut.