Allmänt om föreningens ekonomi


I bokföringslagen och -förordningen krävs att föreningar och andra samfund skall bokföra sin ekonomi. Föreningen kan ha en kassör inom styrelsen eller ta in en utomstående tillförlitlig person som kassör. Större föreningar kan även anlita en bokföringsbyrå.

Föreningen ska ha ett konto där man kan följa upp penningtrafiken. Det viktiga är att kassören håller reda på alla kvitton så att man kan verifiera utgifter av olika slag. Det vill säga till vad pengarna använts. Kvittona eller verifikaten ska bokföras i datumföljd och om det uppstått fel bör dessa utan dröjsmål korrigeras.

ÅAS arrangerar varje år en skattmästarutbildning vars syfte är att stöda specialföreningarna i den vardagliga ekonomihanteringen och i bokföringsprinciper. ÅAS har också gett ut en redovisningsguide skriven av Tapani Harkila som detaljerat beskriver allt från budgetering till bokslut och detaljer som berör föreningars beskattning och hur man förvaltar bokföringsmaterial.

Mer information om bokföring hittar man även via föreningsresursen:

http://www.foreningsresursen.fi/ekonomi/verksamhetsplan_och_budget/