Akademiska traditioner och studenttraditioner


Här finns länkar till Åbo Akademis och Åbo Akademis Studentkårs hemsidor med information om akademiska traditioner och studenttraditioner.

Studenttraditioner vid ÅAS

Akademiska traditioner vid ÅA