Årscykel


De flesta föreningar har en verksamhetsperiod som motsvarar ett kalenderår. Det finns också föreningar vars verksamhetsår motsvarar ett läsår. Det underlättar styrelsens arbete om styrelsen redan från början av sin mandatperiod planerar det kommande årets verksamhet. Planen behöver inte gå in på detaljnivå, men den utgör en stomme för verksamheten.

Exempel: http://www.foreningsresursen.fi/administration/styrelsen/arsplanering/