14 januari, 2021

ÅAS fullmäktiges ställningstagande: Sluta skära ner i vårt studieliv!

2021-01-14T11:02:12+02:0014 januari, 2021|Categories: nyhet|Tags: , , , , , |

ÅAS fullmäktige Ställningstagande 13.1.2021 Till: Ledningen vid Åbo Akademi Sluta skära ner i vårt studieliv! Föreningsverksamheten är en stor del av studerandenas vardag och studentföreningarna gör ett digert arbete för att alla studerande skall trivas och ha en minnesvärd studietid. Åbo Akademis starka föreningsliv kombinerat med mångsidiga utbildningslinjer av hög kvalitet har i [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 1/21

2020-12-21T12:00:59+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 11.12.2020 beslutat att: Välja Lindholm DRV och Nordman DRV som rösträknare och protokolljusterare för mötet; Välja Anton Laakso till ordförande, Jonatan Wikström som medlem och Robert Wetterstein som expertmedlem till ekonomidirektionen för perioden 1.1.2021–31.12.2022; Välja Joonas Karlsson till styrelseordförande för år 2021; Anteckna till kännedom [...]

21 december, 2020

Fullmäktiges beslutslista 7/20

2020-12-21T12:00:13+02:0021 december, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 10.12.2020 beslutat att: Välja Wikström ÅVSS och Pasanen GV till rösträknare och protokolljusterare för mötet; bevilja Rosanna Fellman och Sini Lamoureux befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt Fredric Andergård befrielse för vårterminen 2021. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna [...]

11 december, 2020

Joonas Karlsson vald till styrelseordförande 2021 | Joonas Karlsson was elected as the Chair of the Board 2021

2020-12-11T18:25:49+02:0011 december, 2020|Categories: nyhet|Tags: , , , , , , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 11 december ett nytt presidium, ny styrelse och ny ordförande för ekonomidirektionen. Ytterligare valdes det en ny medlem till ekonomidirektionen samt en ny expertmedlem. Till styrelseordförande för år 2021 valdes politices studerande Joonas Karlsson. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare varit aktiv bland annat inom [...]

3 december, 2020

Kandidaterna till styrelsen, ekonomidirektionen och fullmäktiges presidium

2020-12-09T15:42:28+02:003 december, 2020|Categories: nyhet|Tags: , , , |

Kandidaterna till förtroendeuppdrag Fredagen 11.12.2020 håller fullmäktige sitt 1/21 möte och väljer, bland annat, kårstyrelsen, ny ordförande och medlem till ekonomidirektionen samt fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden. Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Ifall du ännu funderar på att ställa upp så hinner du ännu! Skicka [...]

12 november, 2020

Fullmäktiges beslutslista 6/20

2020-11-12T17:45:40+02:0012 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 2.11.2020 beslutat att: bevilja Anna Korkman befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för resten av mandatperioden, samt att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige och fastställa sammansättningen av fullmäktige; godkänna den tillsatta arbetsgruppens förslag till tillägg i förvaltningsinstruktionen; fastställa styrelsens ansvarsområden [...]

6 november, 2020

Fullmäktiges beslutslista 5/20

2020-11-06T10:22:12+02:006 november, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 24.09.2020 beslutat att: Bevilja Jonathan Nyström befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för höstterminen 2020, och Otto Väärä för läsåret 2020-2021, samt konstatera förlorandet av valbarhet för Sara Karlsson och Jennifer Salo. Fullmäktige beslutade att kalla in suppleanter enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige [...]

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 4/20

2020-05-15T16:42:50+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 04.05.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 3/20 till kännedom; beakta jämställdhetslagens stadganden i beslutet om val av en studentrepresentant till ÅA:s styrelse, samt att välja Patrick Schubert till studentrepresentant till ÅA:s styrelse; välja Gabriella Raittila som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi; välja [...]

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 3/20

2020-05-15T16:34:00+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.03.2020 beslutat att: fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2019; fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2019; behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2019 samt antecknar dem till kännedom; fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2019. [...]

Go to Top