21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 25/20

2020-12-21T12:24:31+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 16.12.2020 beslutat att: bevilja alla sex specialföreningar som ansökte nyttjanderätt för Specialföreningskansliet och befullmäktiga studentkulturansvarige 2021 och serviceexpert Heikkilä att [...]

21 december, 2020

Styrelsens beslutslista 24/20

2020-12-21T12:24:22+02:0021 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 9.12.2020 beslutat att: befullmäktiga SEV Ehn och styrelsemedlem Björk att införskaffa spel enligt bilaga till Havtornen, för 250€ som fåtts [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 23/20

2020-12-04T17:44:54+02:004 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 25.11.2020 beslutat att: fastställa fördelningsgrunderna för arvoden åt studentrepresentanter; hyra ut lagerutrymme i föreningskansli och Havtornen för perioden 01.01.2021 - [...]

4 december, 2020

Styrelsens beslutslista 22/20

2020-12-04T17:38:10+02:004 december, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.11.2020 beslutat att: anteckna till kännedom, att ÅAS samarbetar med ÅA i tre ansökningar till UKM; ÅAS inför ett samarbetsavtal [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 21/20

2020-11-06T12:35:39+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 28.10.2020 beslutat att: återremittera ärendet om upplägget för utbetalning av arvoden åt studentrepresentanter; välja Joonas Karlsson, Eva Aspnäs, Axel Rantanen, [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 20/20

2020-11-06T12:32:19+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 21.10.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 30 september 2020 till kännedom; godkänna utkastet till budget för år 2021 [...]

6 november, 2020

Styrelsens beslutslista 19/20

2020-11-06T12:30:45+02:006 november, 2020|Kategorier: beslutslista|Taggar: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 30.9.2020 beslutat att: befullmäktiga styrelsemedlem Ahlbäck att samla in och skicka ÅAS kommentarer till OVVS strategi före deadline; lediganslå årsfestkommittén [...]

Till toppen