beslutslista

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 17/20

2020-09-22T16:09:52+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 8.9.2020 beslutat att: införskaffa en datorskärm åt serviceexperten i Åbo och reserverar medel från budgetposten för IT-anskaffningar; kostnaderna för ordningsvakter och de behövliga loven för gulnäbbsakademin i Vasa tas från budgetposten för evenemang; styrelse och personal deltar i FSF höstseminarium i enlighet med framfört förslag; [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 16/20

2020-09-22T16:04:20+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 26.8.2020 beslutat att: befullmäktiga VD Häyry att placera intressesektorns överlikviditet, i enlighet med den presenterade planen; godkänna bokslutet för ÅAS 101:sta årsfest; fastslå ett arvode på 500€ och lediganslå förtroendeuppdraget som årsfestmarskalk för år 2021, med en intresseanmälan som öppnar den 9.7. och avslutas den [...]

22 september, 2020

Styrelsens beslutslista 15/20

2020-09-22T15:54:16+03:0022 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 18.8.2020 beslutat att: anteckna till kännedom att en ny bärbar dator har införskaffats för SO Martelin; införskaffa informationssäkerhetsskydd till bärbara datorer för maximalt 350 euro, samt skyddsfodral för maximalt 500 euro. SO Martelin och GS Öberg befullmäktigas att göra beställningen; befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 14/20

2020-09-10T16:39:48+03:0010 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 27.5.2020 beslutat att: godkänna personalförmånerna för år 2020; befullmäktiga GS Öberg och SO Martelin att godkänna inkommande offert från ÅA:s ICT enhet gällande bärbar dator åt kommunikatör Saloniemi; låta bygga ett nytt mötesutrymme på kårkansliet i Åbo, samt att godkänna den inkomna offerten från Inlook; uppdraget som [...]

10 september, 2020

Styrelsens beslutslista 13/20

2020-09-10T16:41:19+03:0010 september, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 13.5.2020 beslutat att:  befullmäktiga SO Martelin och VO Mattsson att besluta om Studentkårens förslag till årets lärare utgående ifrån de nomineringar som kommit in, samt att fastslå nomineringstiden till 18.5–31.5; anteckna den ekonomiska rapporten per mars 2020 till kännedom; befullmäktiga GS Öberg och KOM Saloniemi att beställa [...]

20 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 12/20

2020-05-20T17:11:59+03:0020 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 29.4.2020 beslutat att: dela ut projektmedel för år 2020 enligt VO Mattssons och styrelsemedlem Björks förslag; SO Martelin och VO Mattsson deltar i Humanistiska föreningens ”en timme Valborg”.

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 4/20

2020-05-15T16:42:50+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 04.05.2020 beslutat att: anteckna den ekonomiska rapporten per 3/20 till kännedom; beakta jämställdhetslagens stadganden i beslutet om val av en studentrepresentant till ÅA:s styrelse, samt att välja Patrick Schubert till studentrepresentant till ÅA:s styrelse; välja Gabriella Raittila som suppleant till universitetskollegiet för Åbo Akademi; välja [...]

15 maj, 2020

Fullmäktiges beslutslista 3/20

2020-05-15T16:34:00+03:0015 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , |

Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige har på sitt möte 31.03.2020 beslutat att: fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten år 2019; fastställa Åbo Akademis Studentkårs verksamhetsberättelse för år 2019; behandla revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och Åbo Akademis Studentkår för år 2019 samt antecknar dem till kännedom; fastställa bokslutet för Åbo Akademis Studentkår för år 2019. [...]

4 maj, 2020

Styrelsens beslutslista 10/20

2020-05-04T11:35:42+03:004 maj, 2020|Categories: beslutslista|Tags: , , , , |

Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte 17.4.2020 beslutat bl.a. att inleda ett samarbete med Åbo Akademi för att göra universitetet grönare och hållbarare, samt att ge som uppgift till miljöutskottet att kartlägga läget på universitetet och komma på målsättningar och ändringsförslag.