Utrymmen 2016-12-21T12:16:01+00:00

Utrymmen

Som medlem i ÅAS får du hyra studentkårens utrymmen till medlemspris, och i vissa fall till och med använda gratis.

På Kåren i Åbo har vi fest- och mötesutrymmet Marlirummet, en bastu och ett stort antal övriga utrymmen som står till kårmedlemmarnas och specialföreningarnas förfogande.

I Vasa finns Havtornen på paradplats, med utrymmen för fester, möten och andra aktiveter. Också dit välkomnar vi kårmedlemmar och specialföreningar.