Studerande med barn

E-postlista för studerande med barn vid ÅA

Studentkåren upprätthåller en e-postlista för studerande med barn vid Åbo Akademi. Listan heter studerandeforaldrar@abo.fi. Vill du komma med på listan, kan du ta kontakt med ÅAS studentombud.

Folkhälsan i Åboland

Folkhälsan i Åboland arrangerar bland annat baby- och knatterytmik, sagogympa, babysim och upprätthåller ett familjecafé. Adress: Henriksgatan 9 (Kvartersklubben).

Åbo svenska församling

Åbo svenska församlings familjecafé är avsedd för barn i alla åldrar, mammor, pappor, mor- och farföräldrar, familjedagvårdare m.fl.

Mannerheims barnskyddsförening

MLL upprätthåller ett familjecafé i familjecentret Marakatti. De förmedlar också barnpassningshjälp och arrangerar olika kurser. Verksamheten är i huvudsak på finska.

Åbo yrkesinstitut: Puuhapirtti

Puuhapirtti erbjuder bland annat barnvård för över ettåringar (6 euro för max. 3 timmar/gång), klubbverksamhet för 3-4 åringar och temafödelsedagar. Verksamheten drivs av Åbo yrkesinstituts studerande från närvårdarlinjen. Verksamheten är på finska.

Åbo stads lekparksverksamhet

För barn som är mellan 1,5 – 6 år anordnas på förmiddagarna verksamhet på lekplatser i stadens parker som handleds av parktanter. Även barn som bor utanför Åbo kan delta i parkverksamheten. Lekplatsen Betania är svenskspråkig, annars är verksamheten i huvudsak på finska.

Vasa stads lekverksamhet

Lekverksamheten erbjuder verksamhet under fria former för barn och barnfamiljer i de öppna daghemmen och lekparkerna och kompletterar de övriga dagvårdsformerna. I de öppna daghemmen och lekparksverksamheten kan man delta utan förhandsanmälning.

Mannerheims barnskyddsförening

Mannerheims barnskyddsförbund förmedlar kortvarig barnpassningshjälp till hemmet runt dygnet, även på veckoslut.

Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa har ett dagis för sammanlagt 33 barn i åldern 1-6 år.

Vasa svenska församling

Församlingen har dagklubbar för 3-5 åringar, babycafé för 0-1 åriga, söndagsskola för 4-12 åriga samt knattemusik-sångstunder för både föräldrar och barn mellan 0-6 år.

socker