Studerande med barn

E-postlista för studerande med barn vid ÅA

Studentkåren upprätthåller en e-postlista för studerande med barn vid Åbo Akademi. Listan heter studerandeforaldrar@abo.fi. Vill du komma med på listan, kan du ta kontakt med ÅAS socialpolitiska expert: se@studentkaren.fi, 02 215 4653.

Guide för studerande med barn

Finlands Studentkårers Förbund (FSF) har tillsammans med Väestöliitto gett ut en guide för studerande med barn. Guiden kommer att finnas tillgänglig på svenska inom kort.

Folkhälsan i Åboland

Folkhälsan i Åboland arrangerar bland annat baby- och knatterytmik, sagogympa, babysim och upprätthåller ett familjecafé. Adress:Henriksgatan 9 (Kvartersklubben).

Åbo svenska församling

Åbo svenska församlings familjecafé är avsedd för barn i alla åldrar, mammor, pappor, mor- och farföräldrar, familjedagvårdare m.fl.

Mannerheims barnskyddsförening

MLL upprätthåller ett familjecafé i familjecentret Marakatti. De förmedlar också barnpassningshjälp och arrangerar olika kurser. Verksamheten är i huvudsak på finska.

Åbo yrkesinstitut: Puuhapirtti

Puuhapirtti erbjuder bland annat barnvård för över ettåringar (6 euro för max. 3 timmar/gång), klubbverksamhet för 3-4 åringar och temafödelsedagar. Verksamheten drivs av Åbo yrkesinstituts studerande från närvårdarlinjen. Verksamheten är på finska.

Åbo stads lekparksverksamhet

För barn som är mellan 1,5 – 6 år anordnas på förmiddagarna verksamhet på lekplatser i stadens parker som handleds av parktanter. Även barn som bor utanför Åbo kan delta i parkverksamheten. Lekplatsen Betania är svenskspråkig, annars är verksamheten i huvudsak på finska.

Vasa stads lekverksamhet

Lekverksamheten erbjuder verksamhet under fria former för barn och barnfamiljer i de öppna daghemmen och lekparkerna och kompletterar de övriga dagvårdsformerna. I de öppna daghemmen och lekparksverksamheten kan man delta utan förhandsanmälning.

Mannerheims barnskyddsförening

Mannerheims barnskyddsförbund förmedlar kortvarig barnpassningshjälp till hemmet runt dygnet, även på veckoslut.

Folkhälsan i Vasa

Folkhälsan i Vasa har ett dagis för sammanlagt 33 barn i åldern 1-6 år.

Vasa svenska församling

Församlingen har dagklubbar för 3-5 åringar, babycafé för 0-1 åriga, söndagsskola för 4-12 åriga samt knattemusik-sångstunder för både föräldrar och barn mellan 0-6 år.

socker