Studentbostäder i Åbo – Studentbystiftelsen i Åbo (TYS)

Information om Studentbystiftelsens bostäder hittar du på tys.fi. Studentbystiftelsen i Åbo finns på Inspektorsgatan 4, 20540 Åbo, och du kan ringa upp TYS på 02 275 0200. Studentbostad kan ansökas redan före man har fått en studieplats, men man ska visa sitt studieintyd vid inflyttningen.