Studentbostäder i Åbo – Studentbystiftelsen i Åbo (TYS)

Information om Studentbystiftelsens bostäder hittar du på tys.fi. Studentbostad kan ansökas redan före man har fått en studieplats, men man ska visa sitt studieintyd vid inflyttningen.