Hem>Studerande>Rådgivning>Trakasseriombud
Trakasseriombud 2017-06-28T09:18:36+00:00

Studentkårens trakasseriombud

Osakliga, diskriminerande och sårande kommentarer, rasistiska, homofobiska eller sexistiska skämt, oönskad beröring eller antydningar som överskrider gränsen för trevligt flirtande hör lika lite hemma på universitetet som på någon annan arbets- eller studieplats.

Studentkårens informatör (IS) Matias Dahlbäck fungerar som trakasseriombudsmän på studentkåren. Han har tystnadsplikt och för inte bok över dem som tagit kontakt. Då en student känner sig vara utsatt för mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier, kan hen vända sig IS Dahlbäck för att diskutera situationen. ÅAS försöker på så sätt också att sänka tröskeln för anmälningar av trakasserier. Åbo Akademi har också en sida med information om jämställdhet och likabehandling.

Var inte rädd att kontakta oss. Trakasseriombudet är anträffbara under tjänstetid på kårkansliet i Åbo, per telefon och via e-postadressen: trakasseriombud@abo.fi.