Studentkårens trakasseriombud

ÅAS har ett trakasseriombud som alla kårmedlemmar kan ta kontakt med ifall de upplever någon som helst form av störande eller obehagliga beteenden eller situationer som involverar medstuderande, universitetspersonal eller någon annan.

Ett trakasseriombud har som uppgifter att ge stöd och råd ifall du känner dig utsatt för mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Du behöver inte själv ha en definition för händelsen, hör bara av dig om det är något du vill diskutera. Trakasseriombudet har tystnadsplikt men kan också föra ärendet vidare om du så vill. Det är alltid kårmedlemmen som varit i kontakt som bestämmer vad processen är, dvs vilken typ av stöd man kan hänvisa till, om saken förs vidare med namn eller anonymt. Kort sagt allt från att prata en stund till att hjälpa med polisanmälan eller läkarbesök.

Vårttrakasseriombud är studentombud Petra Lindblad. Du når henne på adressen trakasseri@studentkaren.fi men du kan också ta kontakt med henne direkt. Hon hittas vanligtvis på kårkansliet på Kåren i Åbo vardagar kl. 12-15, men hon kan komma och möta dig var och när det passar dig bäst.

Tillsammans kommer vi överens om och hur saken ska föras vidare. Våra samtal är konfidentiella.

Åbo Akademi har också en sida om stöd för studerande i trakasserisituationer.

Problem i föreningen?

Till hösten 2018 har Studentkåren sammanställt guiden Studieliv 2.0 – ett studieliv som välkomnar alla.

Trakasseriombuden kommer gärna med på föreningarnas evenemang och presenterar sig och sitt uppdrag. Du kan prata med oss om du behöver hjälp att lösa ett problem eller om du vill göra förebyggande arbete för att alla ska trivas. Vi tar även gärna emot önskemål om information och utbildningar för våra föreningar och medlemmar