Hem>Studerande>Rådgivning>Trakasseriombud
Trakasseriombud 2016-12-16T16:52:44+00:00

Studentkårens trakasseriombud

Osakliga, diskriminerande och sårande kommentarer, rasistiska, homofobiska eller sexistiska skämt, oönskad beröring eller antydningar som överskrider gränsen för trevligt flirtande hör lika lite hemma på universitetet som på någon annan arbets- eller studieplats.

Studentkårens socialpolitiska expert (SE) Monika Antikainen och informatör (IS) Matias Dahlbäck fungerar som trakasseriombudsmän på studentkåren. De har tystnadsplikt och för inte bok över dem som tagit kontakt. Då en student känner sig vara utsatt för mobbning, diskriminering eller sexuella trakasserier, kan man vända sig till SE Antikainen eller IS Dahlbäck för att diskutera situationen. ÅAS försöker på så sätt också att sänka tröskeln för anmälningar av trakasserier. Åbo Akademi har också en sida med information om jämställdhet och likabehandling.

Var inte rädd att kontakta oss. Trakasseriombudsmännen är anträffbara under tjänstetid på kårkansliet i Åbo, per telefon och via e-postadressen: trakasseriombud@abo.fi.