Studenthälsoreformen 2021

Förändringar i studenthälsovården fr.o.m. 1.1.2021

Från och med 1 januari 2021, kommer Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) att förse alla högskolestuderanden med hälsovårdstjänster. De som är berättigade till SHVS tjänster är studerande som är närvaroanmälda och studerar till en lägre eller högre högskoleexamen, vid ett universitet eller yrkeshögskola. SHVS tjänster omfattar från och med 1.1.2021 inte utbytesstuderande, studerande vid öppna universitet, fortbildningsstuderande, forskarsstuderande eller uppdragsutbildningsstuderande. Mera information om SHVS utvidgningen hittas på deras hemsidor.

Från och med 2021, kommer alla studerande som omfattas av hälsovård via SHVS, inklusive internationella magisterstuderande, att betala sin hälsovårdsavgift direkt till FPA. Ingen räkning kommer att skickas ut för hälsovårdsavgiften, och därmed måste studeranden betala avgiften på eget initiativ. FPA börjar samla in hälsovårdsavgiften för vårterminen 2021 och det kommer att vara möjligt att betala hälsovårdsavgiften från och med december 2020. Hälsovårdsavgiftens storlek ökar en del från och med början av 2021, men det innebär också att man inte längre måste betala besöksavgifter. Mer info hittas via denna länk. Studeranden som inte har tillgång till FPAs e-tjänst kommer också att få information om hur de ska betala avgiften. 

Hälsovårdsavgiften för hösten 2020 betalades såsom tidigare genom studentkåren, som en del av kåravgiften i samband med närvaroanmälan. I Åbo kommer SHVS fortsättningsvis att befinna sig i samma lokaler på Kyrkovägen 13, medan i Vasa flyttar de till samma lokal som Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrkeshögskola vid Wolffskavägen 27-31.

För den genomsnittliga universitetsstuderanden är det slutligen relativt lite som ändrar. Största förändringen är det att hälsovårdsavgiften betalas till FPA istället för studentkåren. Det sker även några ändringar i utbudet på läkartjänster, t.ex. vissa specialläkartjänster som gynekolog kommer inte längre att ske hos SHVS utan man får remiss till andra hälsovårdsanstalter. Kolla här för noggrannare information.

Att studera på distans

Om du som finsk medborgare väljer att genomföra dina distansstudier från en annan kommun än var din högskola är belägen, är du ändå berättigad till SHVS tjänster, ifall de har lokaler i kommunen. Du måste dock ta kontakt med SHVS och informera dem om detta när du vill boka tid. Ifall du åker på utbyte, har du ändå möjlighet till distansmottagning från SHVS.

Internationella magisterstuderanden som gör sina studier från sitt hemland, och måste anmäla sig som närvarande, är tvungna att betala hälsovårdsavgiften enligt lagen, fastän man inte skulle använda SHVS tjänster. För tillfället är det oklart om de kommer att kunna använda sig av SHVS distanstjänster.

Utbytesstuderanden

Som det poängterades tidigare, kommer utbytesstuderanden inte längre vara inkluderade i SHVS kundkrets från och med 1.1.2021. Studeranden från EU och ETA förväntas att ha Europeiska Sjukvårdskortet eller privat sjukförsäkring. Studeranden från utanför EU, ETA, Kanada och Australien förväntas att ha giltigt hälsoförsäkring, och kan använda sig av både kommunal och privat sjukvård, men endast för brådskande vård. 

Hälsovårdstjänsterna som är tillgängliga för utbytesstuderanden

Utbytesstuderanden har samma rätt till finsk hälsovård som andra utlänningar som bor i Finland (mera information här). Från kommunala hälsocentral kan utbytesstuderanden endast få brådskande vård. Därmed, för att få icke-brådskande vård, måste utbytesstuderanden ha hälsoförsäkring för hela sin tid i Finland. Dock studeraranden från EU/EES länder och Schweiz kan få nödvändig vård från kommunala hälsocentral med Europeiska Sjukförsäkringskortet.

Brådskande vård

I Finland har patienten alltid rätt till brådskande vård från kommunala hälsovården, oavsett vilket land de har kommit från till Finland eller varför de är i Finland. För brådskande vård, ska utbytesstuderande vända sig till den gemensamma jouren för Åbo region eller Vasa region, eller till Åbo stads eller Vasa stads hälsocentraler. 

Icke-brådskande vård

Icke-brådskande vård är endast tillgängligt från privata hälsovårdssektorn på egen bekostnad och kräver sjukförsäkring. Tillgång till exempel munhälsovård är något som beror helt på bredden av din försäkring. Studeranden med Europeiska sjukförsäkringskort kan också använda sig av kommunal hälsovård.

Vi arbetar tätt tillsammans med både Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och lokala hälsovårdsleverantörer för att se till att reformen genomförs väl. FSF har redan varit i kontakt med Kommunförbundet och deras chef för hälsovård, och de har poängterat att kommunala hälsovårdsleverantörer är redan vana vid utbytesstuderanden eftersom utbytesstuderanden vid yrkeshögskolor har redan använt sig av deras tjänster. Detta är dock en ny situation för universitets baserade utbytesstuderanden, men som tur redan rutin för kommunala hälsovårdsleverantörer.

Serviceställen

Fr.o.m. 1.1.2021

Hälsocentralen i Åbo 

Kyrkovägen 13, 20540 Åbo
Mån-Tor 8-15, Fre 8-14

Hälsocentralen i Vasa

Wolffskavägen 27-31, 65200 Vasa
Mån-Tor 8-15, Fre 8-14