Studenthälsoreformen 2021

Förändringar i studenthälsovården fr.o.m. 1.1.2021

Universitetsstuderande ska första gången betala hälsovårdsavgiften till FPA för vårterminen 2021. Avgiften kan nu betalas i FPA:s e-tjänst. I den medlemsavgift till studentkåren som betalades på hösten ingick inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021.  

Från och med 1 januari 2021, kommer Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) att förse alla högskolestuderanden med hälsovårdstjänster. De som är berättigade till SHVS tjänster är studerande som är närvaroanmälda och studerar till en lägre eller högre högskoleexamen, vid ett universitet eller yrkeshögskola. SHVS tjänster omfattar från och med 1.1.2021 inte utbytesstuderande, studerande vid öppna universitet, fortbildningsstuderande, forskarsstuderande eller uppdragsutbildningsstuderande. Mera information om SHVS utvidgningen hittas på deras hemsidor.

Från och med 2021, kommer alla studerande som omfattas av hälsovård via SHVS, att betala sin hälsovårdsavgift direkt till FPA. Du måste betala hälsovårdsavgiften till FPA om du har anmält dig som närvarande för vårterminen 2021 och du avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid ett finländskt universitet. Om du betalade medlemsavgiften till studentkåren på hösten 2020 ingick där inte någon hälsovårdsavgift för vårterminen 2021. Yrkeshögskolestuderande ska också betala hälsovårdsavgiften till FPA från och med vårterminen 2021. 

Beloppet av hälsovårdsavgiften för högskolestuderande är 35,80 euro per termin år 2021. Avgiften betalas till FPA terminsvis, dvs. två gånger per år. Du får ingen faktura, utan avgiften ska betalas på eget initiativ.  Du kan från och med december 2020 betala avgiften, och den bör betalas senast 31.1. Hälsovårdsavgiften kan betalas med en betalningsapplikation i FPA:s e-tjänst eller som en girering. På FPA:s webbplats finns anvisningar för betalning av hälsovårdsavgiften.  Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas dessutom en dröjsmålsavgift på 5 euro ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften med stöd av lagen till utsökning. 

Hälsovårdsavgiftens storlek ökar således en del från och med början av 2021, men det innebär också att man inte längre måste betala besöksavgifter. För den genomsnittliga universitetsstuderanden är det slutligen relativt lite som ändrar. Största förändringen är det att hälsovårdsavgiften betalas till FPA istället för studentkåren. Det sker även några ändringar i utbudet på läkartjänster, t.ex. vissa specialläkartjänster som gynekolog kommer inte längre att ske hos SHVS utan man får remiss till andra hälsovårdsanstalter. Kolla här för noggrannare information. I Åbo kommer SHVS fortsättningsvis att befinna sig i samma lokaler på Kyrkovägen 13, medan i Vasa flyttar de till samma lokal som Yrkeshögskolan Novia och Vasa Yrkeshögskola vid Wolffskavägen 27-31.

Du kan anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av den termin för vilken du har anmält dig som närvarande. Om du blir utexaminerad under terminens gång har du rätt att anlita studerandehälsovårdstjänsterna till slutet av terminen i fråga. Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) webbplats innehåller information om studerandehälsovården. 

Att studera på distans

Om du avlägger högskoleexamen vid en finländsk högskola ska du betala hälsovårdsavgiften för närvaromånaderna också när du genomför studier utomlands. Var du bor saknar betydelse i sammanhanget. 

Om du som finsk medborgare väljer att genomföra dina distansstudier från en annan kommun än var din högskola är belägen, är du ändå berättigad till SHVS tjänster, ifall de har lokaler i kommunen. Du måste dock ta kontakt med SHVS och informera dem om detta när du vill boka tid. Ifall du åker på utbyte, har du ändå möjlighet till distansmottagning från SHVS.

Internationella magisterstuderanden som gör sina studier från sitt hemland, och måste anmäla sig som närvarande, är tvungna att betala hälsovårdsavgiften enligt lagen, fastän man inte skulle använda SHVS tjänster. För tillfället är det oklart om de kommer att kunna använda sig av SHVS distanstjänster.

Utbytesstuderande

Rätt till studerandehälsovård har enligt lag bara studerande som avlägger examen vid finländska högskolor och som anmält sig som närvarande. Om du är en utbytesstuderande som kommer från ett annat land, avlägger du inte högskoleexamen vid en finländsk högskola och du har därför inte rätt att anlita SHVS:s tjänster. Läs mer: Sjukvård i internationella situationer.  

Studeranden från EU och ETA förväntas att ha Europeiska Sjukvårdskortet och/eller privat sjukförsäkring. Studeranden från utanför EU, ETA, Kanada och Australien förväntas att ha giltigt hälsoförsäkring, och kan använda sig av både kommunal och privat sjukvård, men endast för brådskande vård. 

Hälsovårdstjänsterna som är tillgängliga för utbytesstuderanden

Utbytesstuderanden har samma rätt till finsk hälsovård som andra utlänningar som bor i Finland (mera information här). Från kommunala hälsocentral kan utbytesstuderanden endast få brådskande vård. Därmed, för att få icke-brådskande vård, måste utbytesstuderanden ha hälsoförsäkring för hela sin tid i Finland. Dock studeraranden från EU/EES länder och Schweiz kan få nödvändig vård från kommunala hälsocentral med Europeiska Sjukförsäkringskortet.

Brådskande vård

I Finland har patienten alltid rätt till brådskande vård från kommunala hälsovården, oavsett vilket land de har kommit från till Finland eller varför de är i Finland. För brådskande vård, ska utbytesstuderande vända sig till den gemensamma jouren för Åbo region eller Vasa region, eller till Åbo stads eller Vasa stads hälsocentraler. 

Icke-brådskande vård

Icke-brådskande vård är endast tillgängligt från privata hälsovårdssektorn på egen bekostnad och kräver sjukförsäkring. Tillgång till exempel munhälsovård är något som beror helt på bredden av din försäkring. Studeranden med Europeiska sjukförsäkringskort kan också använda sig av kommunal hälsovård.

Vi arbetar tätt tillsammans med både Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och lokala hälsovårdsleverantörer för att se till att reformen genomförs väl. FSF har redan varit i kontakt med Kommunförbundet och deras chef för hälsovård, och de har poängterat att kommunala hälsovårdsleverantörer är redan vana vid utbytesstuderanden eftersom utbytesstuderanden vid yrkeshögskolor har redan använt sig av deras tjänster. Detta är dock en ny situation för universitets baserade utbytesstuderanden, men som tur redan rutin för kommunala hälsovårdsleverantörer.

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande som träder i kraft 1.1.2021 

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår till FPA 1.1.2021. Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar från och med 1.1.2021 tjänster inte bara för universitetsstuderande utan också för dem som studerar vid yrkeshögskolor. 

Avgiften används för att finansiera hälsovårdstjänster för högskolestuderande. Staten finansierar 77 % av hälsovårdstjänsterna för högskolestuderande och den återstående andelen på 23 % finansieras genom hälsovårdsavgiften. Hälsovårdsavgiftens storlek fastställs årligen genom förordning av statsrådet. 

Serviceställen

Fr.o.m. 1.1.2021

Hälsocentralen i Åbo 

Kyrkovägen 13, 20540 Åbo
Mån-Tor 8-15, Fre 8-14

Hälsocentralen i Vasa

Wolffskavägen 27-31, 65200 Vasa
Mån-Tor 8-15, Fre 8-14