Din hälsa

För att säkert orka studera framgångsrikt är det viktigt att ta hand om sig själv och sin hälsa. Sena nätter vakandes över tentlitteraturen och tidiga morgonföreläsningar kan tära också på en ung människa. Ett sätt att ta hand om sig själv är att motionera, om ens bara lite. CampusSport i Åbo och ÅA-motion i Vasa erbjuder studerande och personal möjlighet att pröva på och delta i många olika motionsformer.

Det lönar sig att så tidigt som möjligt under studierna bekanta sig med Studenthälsan (SHVS) på den egna studieorten. Via SHVS får du gratis eller billig hälsovård. En stor del av din kåravgift går till att finansiera SHVS verksamhet.

Ifall att du har en funktionsnedsättning kan du redan innan du inleder dina studier kontakta ÅA och utreda eventuella specialbehov gällande tillgänglighet till de fysiska utrymmena eller behovet av specialarrangemang kring studierna, så som exempelvis dyslexiintyg.

Om du känner att tröttheten inte har med din fysiska hälsa att göra kan du försöka vända dig till Nyyti. Nyyti rf främjer och stöder studerandes mentala välbefinnande, hälsa och livskompetens. Nyyti har också ett diskussionsforum där man kan delta anonymt. Du kan också vända dig till Psykportalen för Unga.

Åbo Akademi erbjuder också flera olika sorters stödfunktioner till studerande, bland annat studiepsykolog och stöd och tips om studieteknik.

Mer information om vad som utgör god studieförmåga hittar du här.