Rådgivning

Juridisk rådgivning

Till juristen kan man vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, arv, boende (t.ex. hyresavtal), anställning (t.ex. arbetskontrakt) mm. Observera dock att själva sammanställningen eller skrivandet av kontrakt och avtal inte hör till rådgivarens arbetsuppgifter.

Mottagningen är öppen varje tisdag mellan klockan 18-19 i Åbo Universitets studentkårs (TYY) utrymmen. Adressen är Rektorsåkersgatan 4, YO-talo, B-trappan, andra våningen. Ingång via B-husets hiss eller C-husets trapport. Man kan även ringa 045 843 3428 – men vänligen ring endast under juristens mottagningstid.

Rådgivningen är avgiftsfri för kårmedlemmar.

Studentprästerna

När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta studentprästerna. Studentprästen har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation eller begravning.

Studentprästen i Åbo Mia Pusa har mottagning på kårkansliet tisdagar kl. 13–15.00, tfn: 040 341 7308, e-post: mia.pusa@evl.fi.

Råd om ditt rättsskydd vid ÅA

Som studerande kan man tyvärr ibland hamna i kläm. Det kan handla om att du upplever dig orättvist bedömd i en uppgift eller tent. Du kan bli anklagad för fusk eller plagiering. Eller det kan handla om något så enkelt som att resultatet från en tent är försenat och du behöver få dina studiepoäng registrerade så snabbt som möjligt får att få praktik, studiestöd, sommarjobb, etc. ÅAS högskolepolitiska expert (HE) står till tjänst närhelst studenterna rättsskydd är i fara.

HE kan hjälpa till med frågor som gäller såväl utbildningen som stödfunktioner och -service. HE kan också hjälpa till med att hitta rätt person på ÅA som kan svara på dina frågor. Ärenden som diskuteras förs inte vidare om den studerande inte så önskar; du får vara anonym även om det handlar om frågor som meddelas vidare till akademin. Kännedom om rutiner och eventuella problem vid ÅA är även till nytta för ÅAS då vi diskuterar frågor med universitetspersonalen eller planerar kampanjer av olika slag.

Stöd och service från unversitetet

Åbo Akademi erbjuder sina studenter all möjlig stöd och service via sina olika enheter. Se den här sidan för länkar och beskrivningar om allt från frågor om studiestöd till IT-stöd.