Publikationer 2018-06-27T09:41:34+00:00

Publikationer

Guider

 • Guide for International Students 2018 [.pdf]
 • Handbok för förtroendevalda [.pdf]
 • Kårenitguiden 2018 [.pdf]
 • Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – ÅAS rättsskyddsguide [.pdf]

Rapporter

 • 100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2016) [.pdf] [ISSUU]
 • 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2012) [.pdf] [ISSUU]
 • Drömstudent – rapport över lärarenkäten (2013) [.pdf] [ISSUU]
 • Kommunalpolitiskt program 2017-2019 (Åbo) [.pdf]
 • Rapport över resultaten om jämlikhetsenkäten (2014) [.pdf]

Verksamhetsberättelser

 • Verksamhetsberättelse 2017 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2016 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2015 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2014 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2013 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2012 [.pdf]

Errores S:tae Valpurgis

 • Errores 2018 [.pdf]
 • Errores 2017 [.pdf]
 • Errores 2016 [.pdf]
 • Errores 2015 [.pdf]
 • Errores 2014 [.pdf]
 • Errores 2013 [.pdf]