Publikationer

Guider

 • Kårenitguiden 2020 [.pdf]
 • Information Guide for International Students 2020 [.pdf]
 • Studieliv 2.1 – En handbok för ÅAS specialföreningar [.pdf]
 • Student Life and Events 2.1 – A guide for the Student Union’s associations [.pdf]
 • Handbok för förtroendevalda [.pdf]
 • Studerandes rättigheter vid Åbo Akademi – ÅAS rättsskyddsguide [.pdf]

Rapporter

 • 100 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2016) [.pdf] [ISSUU]
 • 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (2012) [.pdf] [ISSUU]
 • Drömstudent – rapport över lärarenkäten (2013) [.pdf] [ISSUU]
 • Kommunalpolitiskt program 2017-2019 (Åbo) [.pdf]
 • Rapport över resultaten om jämlikhetsenkäten (2014) [.pdf]

Verksamhetsberättelser

 • Verksamhetsberättelse 2020 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2019 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2018 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2017 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2016 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2015 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2014 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2013 [.pdf]
 • Verksamhetsberättelse 2012 [.pdf]

Errores S:tae Valpurgis

 • Errores 2019 [.pdf]
 • Errores 2018 [.pdf]
 • Errores 2017 [.pdf]
 • Errores 2016 [.pdf]
 • Errores 2015 [.pdf]
 • Errores 2014 [.pdf]
 • Errores 2013 [.pdf]

Reglemente för Errores S:tae Valpurgis.