Kåravgiften

Som grundexamensstuderande vid Åbo Akademi tillhör du Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Tack vare medlemskapet i ÅAS får du bl.a. intressebevakning i studentrelaterade ärenden, rådgivning, olika student-rabatter och mycket mera. Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8–31.7).

Som forskarstuderande väljer du själv om du vill betala kåravgift. Genom att vara medlem i ÅAS får du bl.a. intressebevakning i studentrelaterade ärenden, service vid ÅAS servicepunkter, rådgivning och olika rabatter på bland annat museer och simhallar osv. men inte på tåg och bussar. Från och med 1.8.2009 får forskare tyvärr inte använda sig av Studenthälsans hälsovårdstjänster

Kåravgiften för läsåret 2023–2024 för grundexamensstuderande är 69,00 euro (34,50 per termin) och forskarmedlemmar är det 64,00 euro (32,00 per termin). Du betalar kåravgiften i samband med att du terminsanmäler dig i Oili. Forskarstuderande kan även betala kåravgiften via bankgiro.

Studiekort

När du närvaroanmält dig och betalat medlemsavgiften kan du beställa ett fysiskt studiekort eller aktivera studiekortet i mobilen. Läs mer om studiekortet Frank här.

Frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Kolla in våra vanliga frågor! Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Anhållan om återbetalning av kåravgiften

Du kan anhålla om att få kåravgiften återbetald om t.ex. har närvaroanmält dig och betalat kåravgiften men ändrar till frånvaroanmäld. Om du redan hämtat ut en  dekal till ditt studiekort behöver du då besöka en av ÅAS servicepunkter och visa upp ditt studiekort.

Om du vill anhålla om återbetalning av kåravgiften kan du använda denna blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF). Läs blanketten noga och bifoga all efterfrågad information i samband med att du skickar in din anhållan.

Deadline för att lämna in blanketten och få kåravgiften återbetald:

  • Höstterminen/hela läsåret: 30.9
  • Vårterminen: 31.1