Kåravgiften 2018-01-03T14:55:32+00:00

Kåravgiften

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, för läsåret 2017-2018 ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8-31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande för läsåret 2017-2018 är 116,00 euro och för forskarmedlemmar 62,00 euro. Genom att betala kåravgiften i Selfservice närvaroanmäler du dig automatiskt.

Frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Kolla in våra vanliga frågor! Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Begäran om återbetalning av kåravgiften

Blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF).