Kåravgiften

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8-31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande för läsåret 2020-2021 är 92,50 euro och för forskarmedlemmar 64,00 euro. Du betalar kåravgiften i samband med att du terminsanmäler dig i Oili.

Frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Kolla in våra vanliga frågor! Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Begäran om återbetalning av kåravgiften

Blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF).