>>Kåravgiften
Kåravgiften 2017-06-30T08:47:19+00:00

Kåravgiften

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, för läsåret 2017-2018 ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8-31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande för läsåret 2017-2018 är 116,00 euro och för forskarmedlemmar 62,00 euro. Genom att betala kåravgiften i Selfservice närvaroanmäler du dig automatiskt.

När ska kåravgiften betalas? 2017-06-30T08:20:39+00:00

Anmälningstiden för äldre, tidigare inskrivna, studerande för läsåret 2017-2018 är 1.8.-1.9.2017. Efter det blir du inte längre automatiskt närvaroanmäld när du betalar kåravgiften och Åbo Akademi uppbär en återinföringsavgift på 35,00 euro. För information om återinföringsavgiften och hur du ska gå till väga för att närvaroanmäla dig efter deadline vänligen se ÅA:s sidor.

För nya studerande som inleder sina studier hösten 2017 gäller en annan anmälningstid, vänligen se ÅA:s sidor.

Ifall du frånvaroanmäler dig för hösten men vill vara närvarande under vårterminen ska du betala kåravgiften för vårterminen senast den 12 januari 2018. För vårterminen överförs uppgifter om närvaroanmälan till Sture under tiden 1-12.1.2018.

Kan jag betala för ett halvt år i taget? 2017-06-30T08:21:17+00:00

Om du vill närvaroanmäla dig för enbart höstterminen kan du betala halva kåravgiften, dvs. 58,00 euro (31,00 euro för forskare). Då ska du komma ihåg att frånvaroanmäla dig för våren. Ifall du sedan ändå bestämmer dig för att studera också på våren kan du betala den andra halvan vid årsskiftet. Det ska göras senast den 12.1.2018. Efter det uppbär Åbo Akademi en återinföringsavgift på 35,00 euro.

Jag ska på utbyte, måste jag ändå betala kåravgiften och närvaroanmäla mig? 2017-06-15T10:27:13+00:00

Det är i nuläget inte tvång på att vara närvaroanmäld vid hemuniversitetet under den termin eller terminer när man är på utbyte. Men, för att underlätta registreringen av studieprestationer under ditt utbytesår, och för att inte riskera att FPA avbryter ditt studiestöd på grund av att du varit frånvaroanmäld, rekommenderar vi att du närvaroanmäler dig också medan du är på utbyte.

Måste jag betala kåravgiften om jag vill frånvaroanmäla mig? 2017-06-15T10:45:32+00:00

Om du redan studerat ett år och vill frånvaroanmäla dig kan du göra det elektroniskt i Selfservice och du behöver inte betala kåravgiften för den period som du frånvaroanmält dig.

Jag studerar även vid ett annat universitet än Åbo Akademi. Ska jag betala kåravgift till båda studentkårerna? 2017-06-15T10:27:51+00:00

Om du förutom vid ÅA studerar vid ett annat universitet ska du betala kåravgift till båda ställena. Då har du dock rätt anhålla hälsovårdsavgiften (54,00 euro för hela året) tillbaka från den senast betalda kåravgiften. För anhållan fyll i återbetalningsblanketten och bifoga kopior av kvittona över båda betalda kåravgifter. Anhållan om återbetalning av hela årets eller höstterminens hälsovårdsavgift bör göras till studentkåren senast 29.9.2017. För återbetalning av enbart vårens hälsovårdsavgift bör anhållan göras senast 30.1.2018.

Varifrån får jag läsårsdekalen till studiekortet? 2017-06-15T10:27:28+00:00

Då du betalat din kåravgift och betalningen och närvaroanmälan också registrerats i studentregistret STURE kan du hämta din läsårdekal från följande ställen:

  • Åbo: Kårens kansli, Tavastgatan 22 (vardagar, kl. 12-15)
  • Vasa: Kårens kansli i Havtornen (måndag-torsdag, kl. 12-15)

Du kan själv granska om du registrerats som närvaroanmäld, exempelvis genom att i Selfservice öppna sidan “Information om kontot”. Du kan få din nya läsårsdekal tidigast måndagen 7.8.2017.

Hur länge är den gamla läsårsdekalen i kraft? 2017-06-15T10:27:33+00:00

Läsårsdekalen från förra läsåret, 2016-2017, är i kraft fram till den 31.8.2017. För reserabatter med tåg- och buss, samt på studentkaféer gäller läsårsdekalen fram till 30.9.2017.

För att använda Studenthälsans tjänster måste du alltid ha betalt kåravgiften för den ifrågavarande terminen. Om du inte ännu hämtat ny läsårsdekal kan du ta med kvitto på betald kåravgift eller ladda ner Frank-appen till din telefon som fungerar som elektroniskt studiekort.

Jag bor inte i Åbo/Vasa. Kan jag få läsårsdekalen hemskickad på posten? 2017-09-25T13:15:50+00:00

På grund av risken för missbruk kan tyvärr inga lösa läsårsdekaler delas ut utan de måste fästas direkt på studiekortet. Ifall du inte har möjlighet att komma till Åbo eller Vasa för att hämta din läsårsdekal kan du ge ditt studiekort och en skriftlig fullmakt åt någon kompis som rör sig på studieorten.

Ifall detta inte är möjligt kan du också lösa det genom att posta följande till studentkåren (Tavastgatan 22, 20500 Åbo):

  1. Ditt studiekort
  2. Kvitto på betald kåravgift
  3. Kopia av ID (körkort ok)
  4. Följebrev där du berättar vem du är och vad som önskas
  5. Returkuvert som är färdigt frankerat och adresserat till din adress.

Om något av detta saknas kan vi inte fullfölja dekalbytet. Vänligen observera att detta sker helt och hållet på studentens eget ansvar, om kortet t.ex. försvinner i posten är inte studentkåren ansvarig för att skaffa nytt kort eller motsvarande.

Jag är forskarstuderande. Ska jag betala kåravgift? 2017-06-15T10:27:38+00:00

Som forskarstuderande väljer du själv om du vill betala kåravgift eller inte. Kåravgiften för forskarstuderande är 62,00 euro för hela läsåret. Som medlem av studentkåren får du som forskarstuderande tillgång till all service på studentkårens kansli.

Forskarmedlemmar får även rabatt på kårrestaurangerna. Från och med 1.8.2009 får forskare tyvärr inte använda sig av Studenthälsans hälsovårdstjänster. Forskare kan få ett studentkort med vilket man får rabatter på bl.a. museer, simhallar osv. men inte på tåg och bussar.

Jag är gammal studerande men har inget ÅA-användarnamn, vad ska jag göra? 2017-06-15T10:28:01+00:00
Jag har inte fått mitt kåravgiftsbrev, hur ska jag gå tillväga? 2017-06-15T10:28:05+00:00

Fr.o.m. hösten 2013 får ingen ett kåravgiftsbrev per post längre. I månadsskiftet juli-augusti får alla studerande som har en aktiv studierätt 30.6.2017 en påminnelse om läsåranmälan till sin abo.fi e-postadress. En aktiv studierätt innebär att du varit närvaroanmäld eller frånvaroanmäld under det gångna läsåret. Om du har flera studierätter får du din personliga anmälningsinformation på basis av den studierätt som är aktiv 30.6.

Läsårsanmälan sker via Selfservice. Du loggar in på tjänsten med ditt ÅA-användarnamn och hittar läsårsanmälningsinformationen under rubriken “Studierelaterat”. Anmälan är aktiverad i Selfservice under tiden för läsårsanmälan, d.v.s. 1.8-1.9.2017.

Om du mottagit din studieplats sommaren 2016 och varit frånvaroanmäld under läsåret 2016-2017, men tänker börja studera hösten 2017 ska du gå till studieportalen för att få information om när och hur studiestarten sker hösten 2017.

Jag har ingen nätbank. Hur ska jag då betala kåravgiften i Selfservice? 2017-06-15T10:28:16+00:00

Om du inte har egna nätbankskoder är det möjligt att någon annan betalar kåravgiften åt dig. Du loggar in med ditt eget användarnamn till Selfservice och därefter kan den som betalar använda sina nätbankskoder. Du kan också betala kåravgiften via bank, kontakta kansli@studentkaren.fi för att få ett giro.

Kan jag betala kåravgiften kontant? 2017-06-15T12:13:54+00:00

På grund av säkerhetsskäl kan man inte betala kåravgiften kontant vid vare sig Åbos eller Vasas kårkansli eller studentexpeditionerna. Vill du betala kontant måste det ske på en bank. Kontakta kansli@studentkaren.fi för att få ett giro.

Övriga frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Hittade du inte svaret på din fråga här? Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF).