Kåravgiften

Studentkårens medlemsavgift, kåravgiften, ska betalas av alla grundexamensstuderande för att kunna bedriva studier vid Åbo Akademi under läsåret (1.8–31.7).

Kåravgiften för grundexamensstuderande och forskarmedlemmar för läsåret 2022–2023 är för 64,00 euro. Du betalar kåravgiften i samband med att du terminsanmäler dig i Oili.

Frågor om kåravgiften eller läsårsdekalen?

Kolla in våra vanliga frågor! Läs även ÅA:s info om läsårsanmälan eller kontakta oss på kansli@studentkaren.fi.

Anhållan om återbetalning av kåravgiften

Om du vill anhålla om återbetalning av kåravgiften kan du använda denna blankett för återbetalning av kåravgiften (PDF).