>>Bostäder
Bostäder 2017-08-31T08:37:18+00:00

Bostäder

Studentkåren förvaltar i Åbo ett antal bostäder som hyrs ut i första hand till studerande vid Åbo Akademi. Vi har 44 bostäder i studentboendet Tavasthem i Kårhuset. Förutom dessa har studentkåren också några enskilda lägenheter runt om i Åbo. Det kan också löna sig att söka efter bostäder från andra ställen som specialiserar sig på studentboende.

Tavasthem

Tavasthem ägs av Åbo Akademis Studentkår och finns i Kåren, Tavastgatan 22, alldeles nära Åbo Akademi. Huset är byggt 1936/1951 och renoverat 1992 och 2017.

Hyran för ett enkelrum är 390,00 euro per månad och för ett dubbelrum är den 560,00 euro per månad. Till hyran kommer en energiavgift på 20,00 per person som inkluderar elektricitet, vatten och internetförbindelse. Garantihyran är två månadshyror. Hyresavtalen görs för minimi ett år och gäller sedan tillsvidare.

Tavasthem renoveras sommaren 2017. De nyrenoverade lägenheterna beräknas vara färdiga 1.9.2017.

I huset finns:

 • 44 studentbostäder
 • Studentkårens kansli, specialföreningskansli, mötesrum, mörkrum mm.
 • Roddis, Kårens välutrustade gym
 • Kårens bastu
 • dagstid en studentbespisning
 • kvällstid en pub samt restaurang Kåren där det ordnas stora fester och olika evenemang, t.ex. musikkonserter som tidvis kan orsaka störningar

Kåren har 40 enkelrum och 4 dubbelrum. Rummen är omöblerade. I rummen finns tvättmöjlighet och WC. Dusch finns i separata utrymmen. Varje lägenhet har ett eget kylskåp. Varje våning har ett våningskök. I husets källare finns en tvättmaskin som fungerar med mobiltelefon och en torktumlare för att torka tvätten. Varje rum har kabelTV-uttag och rummen är kopplade till Akademins datanät. Observera att datanätet inte automatiskt är påkopplat utan att man måste ansöka om detta från Datacentralen vid Åbo Akademi.

Hur ansöker jag om bostad i Tavasthem?

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten. Som bilagor kan du bifoga (gärna som pdf eller jpg):

 • studieintyg eller kopia av brev att Du beviljats studieplats i Åbo
 • eventuella övriga intyg som kan ha betydelse för ansökan

Ansökan är i kraft i tre (3) månader, därefter förfaller den automatiskt om den ej förnyas. Den kan förnyas genom att kontakta kansli@studentkaren.fi eller 02 215 4650 (kl. 12-15).

Du kan också skicka in en bostadsansökan per post. Fyll i och skicka den tillsammans med

 • studieintyg eller kopia av brev att Du beviljats studieplats i Åbo
 • eventuella övriga intyg som kan ha betydelse för ansökan till:
  • Åbo Akademis Studentkår
   Tavastgatan 22, 3. våningen
   20500 ÅboMärk brevet ”Bostadsansökan”.

Ansökningstiden

Bostadsansökningarna för hösten 2017 måste vara Åbo Akademis Studentkår tillhanda senast 6.8. Poststämpel beaktas ej. Ansökningarna behandlas 7-10.8. Därefter sänds meddelande till alla sökande. Om du inte erbjudits en bostad per epost står du på en väntelista. Bostäder erbjuds till den första på väntelistan i takt med att bostäder blir lediga och/eller i fallet av att sökande icke tar emot bostaden som erbjudits. Då alla bostäder har delats ut upphör väntelistan.

På grund av Tavasthems renovering sommaren 2017 kommer inflyttning att vara möjligt från och med tidigast 1.9, om tidtabellen håller.

Om du har sökt bostad men inte längre har behov ber vi dig vänligen kontakta oss så får vi dela ut dom snabbare åt de behövande.

För mer information kontakta kanslisekreteraren per epost (kansli@studentkaren.fi) eller telefon (02 215 4650).

Efter 01.09.2017 annonseras bostäder ut vartefter de blir lediga. Ansökningar som lämnas in då vi inte har lediga bostäder ställs inte i någon kö eller väntelista.

Boendeguide för hyresgäster: [.doc] och [.pdf].

Elektronisk ansökningsblankett för Tavasthem.
Ansökningsblankett för Tavasthem .doc

Ansökan om uppkoppling till ÅA:s datanät.

Studentboende i Åbo och Vasa

I Åbo har Studentbystiftelsen också studentvänliga priser.

I Vasa har Studiebostadsstiftelsen motsvarande verksamhet.

Studerar man i Vasa kan man även söka bostäder via Lärkan. Svenska Lärarhögskolans Bostadsstiftelse r.s. grundades år 1972. Stiftelsens främsta uppgift är att är att underlätta bostadssituationen för studerande och i främsta hand för sådana studerande som bedriver sina studier i svenskspråkiga utbildningsanstalter.