Specialföreningar vid ÅAS

Med specialförening avses en förening som av kårfullmäktige beviljats specialföreningsstatus. De föreningar som är specialföreningar vid ÅAS fungerar självständigt, men bör följa ÅAS specialföreningsreglemente. Studentkåren bistår med råd, utbildning och medel, och kan vid behov fungera som samordnande organ.

Ämnesföreningar

Arte r.f. Slöjdpedagogik Vasa
Astérix Franska Åbo
Biologica Biovetenskaper Åbo
Britannica Engelska Åbo
Datateknologerna vid Åbo Akademi Datateknologi Åbo
Druzjba Ryska Åbo
EnTech Energiteknik Vasa
Eikon Konstvetenskap Åbo
Eszett Tyska Åbo
Ex Tempore Farmaci Åbo
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening Pedagogik Vasa
Fysikerföreningen Quantum Fysik Åbo
Gastro Huslig ekonomi Vasa
Gnosis Religionsvetenskap Åbo
Humanistiska Föreningen vid ÅA (HF) Humaniora Åbo
INFÅ vid Åbo Akademi Informationsteknologi Åbo
Judith Genusvetenskap Åbo
Jus Cogens Folkrätt Åbo
Katharsis Utvecklingspsykologi & socialpolitik Vasa
Kemistklubben (KK) Naturvetenskap Åbo
Kleio Historia Åbo
Kulturisten Etnologi och folkloristik Åbo
Loimu Studerande – Åbo rf Bio- och naturvetenskaper Åbo
Merkantila Klubben (MK) Ekonomi etc Åbo
Otto Musikvetenskap Åbo
Pedactus Allmän och vuxenpedagogik Vasa
Politivas Samhällsvetenskap & hälsovetenskap Vasa
Prosa Litteraturvetenskap Åbo
Psykologiföreningen Impuls Psykologi Åbo
Pulterit Geologi Åbo
SF-klubben (SF) Samhällsvetenskaper Åbo
Sigma Matematik Åbo
Sociologföreningen Anomi Sociologi Åbo
SPIrre Specialpedagogik Vasa
Stadga Rättsvetenskap Åbo
StuBi Barnpedagogik Vasa
Teologiska Studentföreningen (TSF) Teologi Åbo
W.A.R.U.M Filosofi Åbo
Vitalitas r.f. Hälsovetenskaper Vasa
Vocalis Logopedi Åbo
Välkky Finska Åbo
Östsvea Svenska Åbo

Idrottsföreningar

Axels sportklubb (ASK) Allmänt Åbo
OL-UT Orientering Åbo
Idrottsklubben Academia (IKA) Allmänt Åbo
VSF-Motion r.f. Allmänt Vasa
Åbo Akademiska Roddare Rodd Åbo
Abo Karate-do Shotokai (AKDS) Karate Åbo
Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi r.f. Amerikansk fotboll
Nylandsgatans Åilers Ishockey Åbo

Politiska föreningar