Som studerande vid Åbo Akademi är du automatiskt medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Som medlem i studentkåren är du berättigad till omfattande service som utsträcker sig från politisk intressebevakning till konkreta medlemsförmåner. Studentkåren har sammanlagt ca 5000 medlemmar. De flesta medlemmarna finns på ÅA:s huvudcampus i Åbo och Vasa.

Vad är en studentkår?

Vid varje universitet i Finland finns en studentkår vars syfte är att bevaka intressen för de studerande som studerar vid universitetet i fråga. Vid Åbo Akademi hör denna uppgift till Åbo Akademis Studentkår. Studentkårernas existens är stadgad i universitetslagen och för att kunna vara en kraftfull aktör, som universitet lyssnar till, har det i lagen stadgats att alla studerande automatiskt är medlemmar i sin studentkår.

Trots att studentkåren har ett tätt samarbete med universitetet är den en självständig organisation med en egen struktur. Ibland jämförs studentkårer med elevkårer eller fackföreningar och vissa likheter finns visserligen till båda organisationsformerna. Som organisationsmodell är ändå studentkårsverksamheten helt unik både i sin professionalitet och sin förmåga att representera studerande med olika profiler gällande både studieinriktning, hemort och framtidsplaner.

Vad gör studentkåren?

Bevakar dina intressen
Studentkårens främsta uppgift är att se till att du som studerande har det bra under din studietid både vad gäller studier, inkomst, boende och påverkningsmöjligheter inom ditt universitet. För att effektivt arbeta med dessa ärenden har studentkåren flera heltidsanställda tjänstemän och en styrelse bestående av förtroendevalda studerande som dagligen jobbar med just dessa frågor. Styrelsen och tjänstemännen arbetar på kårkanslierna i Åbo och Vasa.

Nationellt samarbetar alla studentkårer via Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och lobbar t.ex. för att studiestödet utvecklas kontinuerligt. Via FSF är studerande också berättigade till flera nationella förmåner.

På det lokala planet inom Åbo Akademi jobbar studentkåren bland annat för att universitetet ska satsa på undervisningen och studiehandledningen, att studerande får sina tentsvar i tid och att studerandes åsikter hörs inom universitetet. Det handlar också om att arbeta för att det finns bra studentbostäder, att studenthälsovården fungerar och att motionsutbudet är tillräckligt. I alla dessa frågor kan du kontakta kårkanslierna för att få råd och stöd eller för att föra fram din åsikt.

Ordnar studentikosa evenemang
Studentkåren har sedan sitt grundande år 1919 också samlat på sig en hel del studenttraditioner som blivit en viktig del av studielivet vid Åbo Akademi. Till de viktigaste hör studentkårens årsfest, Fastlagstisdagens pulkaåkning och mösspåläggningen på valborgsmässoafton.

Studentkåren arbetar även tillsammans med sina specialföreningar för att din studietid ska ge dig många nya vänner och att din tid vid Åbo Akademi blir oförglömlig. De olika specialföreningarna som fungerar vid ÅA är inte underordnade studentkåren, men studentkåren understöder specialföreningarna ekonomiskt och erbjuder dem råd och utbildning. Inom ÅAS verkar ungefär 80 specialföreningar och bland dessa hittar du säkert en som just du vill gå med i.

Äger två egna kårhus
ÅAS har även två helt egna kårhus: Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa. Byggnaderna finns till för alla kårmedlemmar.

Kårhuset i Åbo, Kåren, finns på Tavastgatan 22. Här hittar du studentkårens tjänstemän och kårstyrelsemedlemmar under kanslitid. Kansliet på Kåren är öppet vardagar klockan 12-15. I kårhuset hittar du även gymmet Roddis, bastu och specialföreningskansliet. Kårhuset är öppet flera kvällar i veckan så att du kan komma in och umgås med vänner och spela biljard eller ha möte med din specialförening.

Kårhuset i Vasa, Havtornen, är beläget vid vattnet strax intill Academill. Kansliet i Havtornen är öppet klockan 12-15 måndagar till torsdagar. I Havtornen hittar du även Papperskvarnen där du kan köpa studiematerial förmånligt. Havtornen inhyser mötesrum, allaktivitetsrum, bastu, kök och terrass.

Driver restaurangverksamhet
ÅAS hör till de få studentkårer i Finland som äger egna studentrestauranger. Då du besöker kårrestaurangerna understöder du din egen studentkårs verksamhet.

I större studiestäder runtom i Finland hittar du också andra studentcaféer där du kan äta förmånligt. Staten subventionerar måltider för studenterna. Rabatten får man vid kassan i studentcaféerna genom att visa upp sitt studiekort.

Erbjuder förmånliga bostäder
Åbo Akademis Studentkår har ett eget studenthem i Åbo: Tavasthem i anslutning till Kårhuset på Tavastgatan 22. Bostäderna hyrs i första hand ut åt ÅAS egna medlemmar.

Som studerande vid Åbo Akademi kan du även ansöka om bostäder via Åbo Studentbystiftelse (TYS) och Vasa bostadsstiftelse (VOAS) och Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelse Lärkan i Vasa. Studentkåren har representanter i dessa organisationers beslutsfattande organ och bevakar att bostadsutbudet är mångsidigt och håller hög kvalitet.