Utskott

År 2021 finns följande utskott vid ÅAS:

Jämställdhetsutskott 

Hjälper styrelsen att fortsätta arbetet för ett jämlikt Åbo Akademi.
Ordförande: 
Ronja Lillkåll (ronja.lillkall@abo.fi) 

Miljöutskott 

Hjälper ÅAS i miljöfrågor.
Ordförande
:Emma Andersson (emmsandersson97@gmail.com)  

Evenemangsutskott 

Hjälper vid behov till i evenemangsrelaterade frågor och uppgifter.
Styrelsemedlem: Lukas Akantu (lukas@studentkaren.fi)