Utskott

Jämställdhetsutskottet

Utskottet stöder studentkåren och styrelsens arbete för en ännu mer jämställd och inkluderande studentkår.

Ordförande

Det är utskottets ordförande som sammankallar till möte, ca en gång per månad. Ordförande leder sedan mötet och delegerar uppgifter till utskottets medlemmar. Inget förhandskrav behövs för att söka vare sig till ordförande eller medlem i utskotten, utan ett intresse och en nyfikenhet för ämnet räcker, samt en vilja att vilja arbeta för en mer jämställd studentkår!

Medlemmar

Vi hoppas att både studeranden från Åbo och Vasa skall söka till utskottet eftersom det är viktigt att kunna få perspektiv från båda studieorterna. Om du har något du vill förbättra inom studentkåren gällande jämställdhet eller annars bara vill diskutera det ämnets frågor är du hjärtligt välkommen att söka med!

Miljöutskottet

Miljöutskottet fungerar som styrelsens stöd i miljöfrågor. Utskottet består av en ordförande och medlemmar. Förra året (2021) ordnade ÅAS miljöutskott bland annat en klimatkväll, skrev på ett öppet brev och deltog i ett nationellt hållbarhetsprojekt.

Ordförande

Som ordförande leder du möten, håller i trådarna och delegerar olika uppgifter. Till ordförandes uppgift hör även att sammankalla till möten mer eller mindre en gång i månaden, beroende på hur mycket som är aktuellt och hur mycket utskottet vill göra. Både utskottsordförande och medlemmarna har fria händer att utforma utskottsverksamheten i enlighet med egna preferenser. Samarbete och kommunikation är A och O. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i utskottsverksamhet. Vad vill just du uppnå för klimatet och miljön i år?

Medlemmar

Både utskottsordförande och medlemmarna har fria händer att utforma utskottsverksamheten i enlighet med egna preferenser. Samarbete och kommunikation är A och O. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i utskottsverksamhet utan endast ett intresse eller nyfikenhet för miljöarbete. Vi hoppas att det söker medlemmar från både Åbo och Vasa eftersom det är viktigt att få perspektv från bägge orter. Om detta låter som något för dig så sök till miljöutskottet!

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet hjälper till med evenemangsrelaterade frågor och uppgifter.

Ordförande

Evenemangsutskottets ordförande har som uppgift att sammankalla till möten ca. en gång per månad och sedan leda mötena. Det hör även till ordförandes uppgift att delegera uppgifter inom utskottet och ha koll på att alla vet vad dom ska göra. Man behöver ingen tidigare erfarenhet för att söka till ordförande eller medlem i utskottet, utan endast ett intresse och pepp för att ordna roliga evenemang för studeranden! Om du känner att du är en kreativ person som vill hitta på roliga saker för medstuderanden så ska du absolut söka!

Medlemmar

Utskottet diskuterar och planerar evenemang och ser sedan till att förverkliga dessa tillsammans med styrelsen. Så om du är en person med roliga idéer och livlig fantasi, eller bara vill diskutera evenemang i allmänhet så kommer du att passa toppen här. Man behöver ingen tidigare erfarenhet för att söka till medlem i utskottet, utan endast ett intresse och pepp för att ordna roliga evenemang för studeranden! Om du känner att du är en kreativ person som vill hitta på roliga saker för medstuderanden så ska du absolut söka!

Internationella utskottet

Eftersom det internationella utskottet grundats i år (2022), finns det inte lika tydliga riktlinjer för verksamheten som de andra utskotten. Det internationella utskottet har som uppgift att stöda styrelsen i sitt arbete att se över hur man kunde inkludera våra internationella studerande med i verksamheten.

Ordförande

Som ordförande sammankallar du till utskottsmöten ca en gång per månad och att leda mötena. Det hör även till ordförandes uppgift att delegera uppgifter inom utskottet och ha koll på att alla vet vad dom ska göra. Man behöver ingen tidigare erfarenhet för att söka till ordförande eller medlem i utskottet, utan endast ett intresse för att ordna verksamhet för internationella studeranden samt att se över hur internationella studerande kunde inkluderas bättre i all verksamhet. Om detta låter intressant så ska du absolut passa på att söka till ordförande!

Medlemmar

Du behöver inte någon tidigare erfarenhet för att bli medlem i utskottet, om du har några idéer över hur man bättre inkluderar internationella studerande i verksamheten så ska du absolut söka till medlem!