Utskott

År 2020 finns följande utskott vid ÅAS:

Evenemangsutskottet

Ordförande – Sebastian Björklund (sebastian.x.bjorklund@abo.fi)

Jämställdhetsutskottet

Ordförande – Nicolina Nordman (nicolina.nordman@abo.fi)

Miljöutskottet

Ordförande – Axel Wilson (axel.wilson@abo.fi)

Kontinuitetsutskottet

Ordförande – Oliver Back (oliver.back@abo.fi)