Styrelsen 2017-10-25T11:57:45+00:00

Styrelsen

Styrelsen utövar studentkårens förvaltande och verkställande makt. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges konstituerande möte, det vill säga det första mötet inför varje verksamhetsår som fullmäktige håller.

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Kårstyrelsen 2017

Pontus Lindroos
Pontus LindroosStyrelseordförande
Också ansvarig för stadsrelationer.

so@studentkaren.fi
040 567 7880

Ina Laakso
Ina LaaksoVice ordförande, projekt och evenemang
ina@studentkaren.fi
02 215 4651
Richard Printz
Richard PrintzInformation, motion och specialföreningar
Kati Systä
Kati SystäMedlemsservice och samhällsfrågor
Nadja Vesterinen
Nadja VesterinenStudierelaterade ärenden och utbildningsfrågor
Också ansvarig för Vasa.

nadja@studentkaren.fi
02 215 4651

Sebastian Wassholm
Sebastian WassholmStyrelsemedlem