Styrelsen

Styrelsen utövar studentkårens förvaltande och verkställande makt. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges konstituerande möte, det vill säga det första mötet inför varje verksamhetsår som fullmäktige håller.

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Styrelsen 2020

Styrelseordförande

Matias Martelin
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Vice ordförande

Anders Mattsson
vo@studentkaren.fi

  • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Åbo

Styrelsemedlem

Tobias Ahlbäck
tobias@studentkaren.fi

  • Högskolepolitik (studierelaterade ärenden), Vasa
  • Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa

  • Internationella ärenden, Vasa

Styrelsemedlem

Miika Alhopuro
miika@studentkaren.fi

  • Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo

Styrelsemedlem

Amanda Björk
amanda@studentkaren.fi

  • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, tutor- och gulnäbbsverksamhet), Vasa

Styrelsemedlem

Sara Hagman
sara@studentkaren.fi

  • Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Styrelsemedlem

Julia Kortelainen
julia@studentkaren.fi

  • Internationella ärenden och kommunikation (Kommunikation, internationella ärenden, företagssamarbete), Åbo