Styrelsen

Styrelsen utövar studentkårens förvaltande och verkställande makt. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges konstituerande möte, det vill säga det första mötet inför varje verksamhetsår som fullmäktige håller.

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Styrelsen 2019

Styrelseordförande

Anna Oksanen
so@studentkaren.fi
+358 50 401 3524

Anna Oksanen

Vice ordförande

Patrick Schubert
vo@studentkaren.fi

  • Högskolepolitik (Nationella frågor, studierelaterade ärenden), Åbo

Patrick Schubert

Styrelsemedlem

Oliver Back
oliver@studentkaren.fi

  • Högskolepolitik (studierelaterade ärenden), Vasa

  • Socialpolitik (välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Vasa

  • Internationella ärenden, Vasa

Oliver Back

Styrelsemedlem

Veera Julin
veera@studentkaren.fi

  • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, ÅAS100, gulnäbbsverksamhet), Åbo

Veera Julin

Styrelsemedlem

Jannica Lindholm
jannica@studentkaren.fi

  • Socialpolitik (Nationella frågor, välmående, jämlikhet, stadsrelationer), Åbo
Jannica Lindholm

Styrelsemedlem

Sara Nordell
sara@studentkaren.fi

  • Internationella ärenden, Åbo

  • Kommunikation

  • Företagssamarbete

Styrelsemedlem

Ida Torsell
ida@studentkaren.fi

  • Studentkultur (evenemang & specialföreningar, ÅAS100, gulnäbbsverksamhet), Vasa