Styrelsen2018-01-24T11:53:42+00:00

Styrelsen

Styrelsen utövar studentkårens förvaltande och verkställande makt. Styrelsen och deras ansvarsområden väljs och fastställs på fullmäktiges konstituerande möte, det vill säga det första mötet inför varje verksamhetsår som fullmäktige håller.

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Styrelsen 2018

Styrelseordförande

Ina Laakso
so@studentkaren.fi
+358 50 412 1499

Vice ordförande

Frida Sigfrids
vo@studentkaren.fi

 • Välmående, jämlikhet och socialpolitik

 • Stadsrelationer, Åbo

Styrelsemedlem

Helmi Andersson
helmi@studentkaren.fi

 • Studierelaterade ärenden och högskolepolitik

 • Internationella ärenden

Styrelsemedlem

Jutta Maunula
jutta@studentkaren.fi

 • Evenemang, Vasa

 • Specialföreningar, Vasa

Styrelsemedlem

Jonathan Nyström
jonathan@studentkaren.fi

 • Evenemang, Åbo

 • Specialföreningar, Åbo

 • Kommunikation

 • Tutor- och gulnäbbsverksamhet

Styrelsemedlem

Andreas Reipsar
andreas@studentkaren.fi

 • Näringsliv

 • Arbetsliv

 • ÅAS100

 • Projektansvarig

Andreas Reipsar

Styrelsemedlem

Jacob Storbjörk
jacob@studentkaren.fi

 • Studierelaterade ärenden

 • Välmående och jämlikhet

 • Stadsrelationer, Vasa