Våra studentrepresentanter

Här finner du alla våra studentrepresentanter inom Åbo Akademi samt andra samarbetsorganisationer. Kom med i vårt gäng – lediga platser för att bli aktiv hittar du här!

Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1. 2023–31.12.2024

Fanny Jonasson
Erik Östman

Rektors ledningsråd

Nicolina Nordman, ÅAS styrelseordförande 2023

Universitetskollegiet, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2024

Ordinarie: Suppleanter:

Ines Latvala               Alexander Kruglov
Axel Wilson               Casimir Ruohomaa
Pernilla Bagge           Rudolf Tommos
Ida Nordell                 William Törnqvist
Ida Wikman               Maisa Niemi
Matilda Mäkelä         Antonia Holmgren
Markus Hakala          Samuel Skrifvars
Felix Räykkylä            Demitra Ahlskog

Axel Wilson är studenternas representant i universitetskollegiets beredningsutskott.

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Aina Vicente Bexell (FPV) och Axel Pakarinen (FSEJ)

Faktultetsråden, mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Pernilla Bagge                    Alex Rautanen
Jan Welroos                        Agneta Wikman

Pia Enberg                          Jenna Sederström
Emma Udd                         Christa Borgman
Alexandra Westerlund      Vanja Snabb

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik (FSEJ)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Emelie Berglund      Ramses Paalanen

Esther Djupsund      Rickard Lindholm
Joonas Karlsson        Miika Alhopuro
Hanna Kuusinen        Ida Wikman
Benina Uotinen           Aleksandra Sjöberg

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Annina Forsblom     Linnéa Backholm
Caroline Lövkvist     Sofie Långstedt
Daniel Wickström    Robin Mirzeler
Sigurd Möller           Alexandra Nummenpää

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Jens Sabel                      William Törnqvist
Ida Nordell                    Ann-Louise Hakalax
Michaela Sandström    Robert Johansson
Axel Wilson                   Jenny Ek

Utbildningsstrategiska rådet, mandatperiod 1.8.2022–31.7.2024

Vera Eriksson (FHPT), Mi Adolfsson (FNT), Adam Lahtinen (FPV) och Amanda Byskata (FSEJ)

Åbo Akademis krisledningsgrupp

Generalsekreterare Veera Julin och styrelsemedlem Vanessa Björklund

Kulturråd för ÅA

Alexandra Westerlund och Daniel Wickström

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan

Ordinarie: Elli Männikkö och Felix Wuorio

Suppleanter: Hanna Kuusinen och Emilia Nordenswan

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen, mandatperiod 1.8.2021–31.7.2023

Ordinarie:             Suppleant:
Aina Vicente Bexell
Christa Borgman      Amanda Irmola

Direktionen för Vasa Övningsskola, mandatperiod 1.8. 2022– 31.7. 2025

Ordinarie:     Suppleant:
Kasper Björkqvist  Mathilda Lönn

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa, våren 2023

Mattias Eriksson och Rasmus Bergfolk

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen, mandatperiod 1.1.2023–31.12.2024

Ordinarie: Carl-Ivar Back, Elin Laihorinne och Robin Mirzeler

Suppleant: Michaela Sandström

Jämställdhetskommittén för ÅA, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2024

Ordinarie: Suppleanter:

Mariana Moretti Caravalho      Sharon Hofisi
Linn Gröndahl                             Lovis Simon

Åbo Akademis examensnämnd, mandatperiod 1.8.2022-31.7.2024

Herman Björk, Amanda Byskata, Rikhard Hautala och Anna Lund

Valnämnd för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:           Suppleant:
Gabriella Raittila   Casimir Ruohomaa

Rådet för centret för livslångt lärande (CLL), mandatperiod 1.1.2023–31.12.2025

Ordinarie:           Suppleant:

Rita Hollsten          Jan Welroos

Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter

Mia Varho

Hälsovård och boende

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) direktion för det västra serviceområdet: Salla Lahdentausta
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsoarbetsgrupper: Kajsa Viitamäki och Petra Lindblad (Åbo), Lina Sjöberg (Vasa)

Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse:
Jasmin Öberg

Svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) styrelse: Axel Pakarinen

Svenska lärarhögskolans stiftelses (Lärkans) delegation: Amanda Björk och Michelle Storm (2021-23), Pernilla Bagge och Angelina Nyblom (2022-24)