Våra studentrepresentanter

Här finner du alla våra studentrepresentanter inom Åbo Akademi samt andra samarbetsorganisationer. Kom med i vårt gäng – lediga platser för att bli aktiv hittar du här!

Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademimandatperiod 1.1. 2021–31.12.2022

Richard Printz
Patrick Schubert 

Rektors ledningsråd

Joonas Karlsson, ÅAS styrelseordförande 2021 

Universitetskollegiet, mandatperiod 1.1.2019–31.12.2021

Ordinarie:                             Suppleanter:
Elisabeth Järnefelt              Gabriella Raittila
Miika Alhopuro                   William Gräsbeck
Rebecka Streng                   Emma Löfdahl
Niklas Grönholm                 Veera Julin
Jonathan Nyström               Sebastian Sandström
Lina Sundell                        Felix Räykkylä
Kati Systä                             Pietari Kihlström
Matilda Holmström              Kasper Kannosto

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa, mandatperiod 1.8.2019–31.7.2021

Oliver Back och Frans Villanen

Faktultetsråden, mandatperioden 1.8.2019–31.7.2021

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Ordinarie medlemmar:       Personliga suppleanter:
Julia Liewendahl                  Jesper Kivikoski
Marianna Forsell                  Mikael Johansson
Wilma Fröjdö                       Ayla Östergårds
Marie Lövholm                     Christa Borgman
Ida Torsell                             Emma Snellman 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE)

Ordinarie medlemmar:             Personliga suppleanter:
Matias Martelin                        Marcus Lyne 
Anton Pajoslahti                       Jonathan Nyström 
Nicolina Nordman                    Ida Wikman 
Anna Oksanen                           Emelie Berglund 
Axel Sandell                              Albert Mattsson 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Sofia Nordberg                      Fredrika Lindgren
Alexander Rönnblad             Annina Forsblom
Julia Simonsen                      Jannica Lindholm
Marina Stenbäck                   Karen Lindholm

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Carolina Clayhills                  Victoria Jakaus
Emelie Enestam                     Erik Hakala 
Pontus Lindroos                     Ida Nordell
Amanda Norrén                      Anna Brunell

Arbetsgruppen för projektet Studieframgång och välbefinnande:

Annina Forsblom, Jan Welroossocialpolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse 2021 Axel Wilsonstudentombud  ÅAS Petra Lindblad

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen, mandatperiod 1.8.2019–31.7.2021

Ordinarie:                   Suppleant:
Ida Torsell                 Marie Lövholm
Julia Liewendahl       Marianna Forsell 

Direktionen för Vasa Övningsskola, mandatperiod 2019–2022

Ordinarie:                Suppleant:
Julia Liewendahl     Ida Torsell 

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa, våren 2021

Amelie Granvik och Trine Lindström 

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2022

Ordinarie:                  Suppleant:
Victoria Kotkamaa    Amanda Åkersten
Wilma Ek
Robin Mirzeler

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp, mandatperiod 1.1.2020–31.7.2021

Alexander Nykvist och Måns Vikström 

Jämställdhetskommittén för ÅA, mandatperiod 1.1.2019–31.12.2021

Ordinarie:                      Suppleant:
Julia Kortelainen          Miika Alhopuro
Jasmin Slimani             Jannica Lindholm 

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd, mandatperiod 1.8.2019–31.7.2021

Tobias Ahlbäck, Miika AlhopuroElisabeth Järnefelt, Anna Oksanen 

Valnämnd för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:                           Suppleant:
Gabriella Raittila              Erik Östman 

Rådet för Åbo Akademis bibliotek, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

André La Face 

Direktionen för centret för livslångt lärande (CLL), mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:              Suppleant:
Oliver Back           Matias Martelin 

Styrgrupp för Peppi, mandatperiod 1.2021-31.12.2021:  

Sara Hagman 

Hälsovård och boende

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) lokaldirektion:
Catrin Hellman-Gretland (Vasa), Ville Berglund (Åbo)

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) delegation: Kati Systä
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsoarbetsgrupper: Miika Alhopuro (Åbo), Tobias Ahlbäck (Vasa)

Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse:
Riina Forsman
Åbo studentbystiftelse (TYS) delegation:
Kati Systä