Våra studentrepresentanter

Här finner du alla våra studentrepresentanter inom Åbo Akademi samt andra samarbetsorganisationer. Kom med i vårt gäng – lediga platser för att bli aktiv hittar du här!

Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademimandatperiod 1.1. 2021–31.12.2022

Richard Printz
Patrick Schubert 

Rektors ledningsråd

Joonas Karlsson, ÅAS styrelseordförande 2021 

Universitetskollegiet, mandatperiod 1.1.2019–31.12.2021

Ordinarie:                             Suppleanter:
Gabriella Raittila                 Alexander Kruglov
Miika Alhopuro                   William Gräsbeck
Rebecka Streng                   Emma Löfdahl
Niklas Grönholm                 Michelle Storm
Sebastian Sandström          Annina Forsblom
Lina Sundell                        Sara Hagman
Kati Systä                            Pietari Kihlström
Kasper Kannosto                 Felix Räykkylä

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Oliver Back och Frans Villanen

Faktultetsråden, mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Ordinarie medlemmar:       Personliga suppleanter:
Julia Liewendahl                          Alex Rautanen
Jan Welroos                                   Agneta Wikman
Marie Lövholm                              Pia Enberg
Emma Udd                                    Christa Borgman
Alexandra Westerlund                Emma Löfdahl

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE)

Ordinarie medlemmar:             Personliga suppleanter:
Emelie Berglund                                 Ramses Paalanen
Fanny Jonasson                                  Esther Djupsund
Joonas Karlsson                                  Miika Alhopuro
Hanna Kuusinen                                 Ida Wikman
Benina Uotinen                                   Aleksandra Sjöberg

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Annina Forsblom                            Linnéa Backholm
Caroline Lövkvist                            Sofie Långstedt
Daniel Wickström                           Robin Mirzeler
Sigurd Möller                                  Alexandra Nummenpää

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Emilia Mäkinen                              Jens Sabel
Ida Nordell                                    Ann-Louise Hakalax
Michaela Sandström                     Robert Johansson
Erik Östman                                   Erik Hakala

Arbetsgruppen för projektet Studieframgång och välbefinnande:

Annina Forsblom, Jan Welroossocialpolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse 2021 Axel Wilsonstudentombud  ÅAS Petra Lindblad

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen, mandatperiod 1.8.2021–31.7.2022

Ordinarie:                   Suppleant:
Ida Torsell                 Marie Lövholm
Julia Liewendahl       

Direktionen för Vasa Övningsskola, mandatperiod 2019–2022

Ordinarie:                Suppleant:
Julia Liewendahl     Ida Torsell 

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa, våren 2021

Amelie Granvik och Trine Lindström 

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2022

Ordinarie:                  Suppleant:
Victoria Kotkamaa    Amanda Åkersten
Wilma Ek
Robin Mirzeler

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp, mandatperiod 1.1.2020–31.7.2021

Alexander Nykvist och Måns Vikström 

Jämställdhetskommittén för ÅA, mandatperiod 1.1.2019–31.12.2021

Ordinarie:                      Suppleant:
Jürgen  Ross                   Miika Alhopuro
Jasmin Slimani             Jannica Lindholm 

Åbo Akademis examensnämnd

Tobias Ahlbäck, Miika Alhopuro,  Anna Oksanen 

Valnämnd för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:                           Suppleant:
Gabriella Raittila              Erik Östman 

Rådet för Åbo Akademis bibliotek, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

André La Face 

Direktionen för centret för livslångt lärande (CLL), mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:              Suppleant:
Oliver Back           Matias Martelin 

Styrgrupp för Peppi, mandatperiod 1.2021-31.12.2021:  

Sara Hagman 

Hälsovård och boende

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) delegation: Miika Alhopuro
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsoarbetsgrupper: Axel Wilson och Petra Lindblad (Åbo), Niklas Grönholm (Vasa)

Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse:
Riina Forsman
Åbo studentbystiftelse (TYS) delegation:
Kati Systä