Våra studentrepresentanter

Här finner du alla våra studentrepresentanter inom Åbo Akademi samt andra samarbetsorganisationer. Kom med i vårt gäng – lediga platser för att bli aktiv hittar du här!

Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1. 2021–31.12.2022

Richard Printz
Patrick Schubert

Rektors ledningsråd

Veera Granroth, ÅAS styrelseordförande 2022

Universitetskollegiet, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2024

Ordinarie: Suppleanter:

André La Face          Ines Latvala
Axel Wilson               Casimir Ruohomaa
Emma Löfdahl          Pernilla Bagge
Ida Nordell                 William Törnqvist
Ida Wikman               Maisa Niemi
Matilda Mäkelä         Antonia Holmgren
Markus Hakala          Samuel Skrifvars
Felix Räykkylä            Demitra Ahlskog

Axel Wilson är studenternas representant i universitetskollegiets beredningsutskott.

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa

Oliver Back och Ida Torsell

Faktultetsråden, mandatperioden 1.8.2021–31.7.2023

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Alex Rautanen                   Pernilla Bagge
Jan Welroos                        Agneta Wikman
Marie Lövholm                   Pia Enberg
Emma Udd                         Christa Borgman
Alexandra Westerlund      Emma Löfdahl

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Emelie Berglund      Ramses Paalanen
Fanny Jonasson        Esther Djupsund
Joonas Karlsson        Miika Alhopuro
Hanna Kuusinen        Ida Wikman
Benina Uotinen           Aleksandra Sjöberg

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Annina Forsblom     Linnéa Backholm
Caroline Lövkvist     Sofie Långstedt
Daniel Wickström    Robin Mirzeler
Sigurd Möller           Alexandra Nummenpää

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)

Ordinarie medlemmar: Personliga suppleanter:
Emilia Mäkinen            Jens Sabel
Ida Nordell                    Ann-Louise Hakalax
Michaela Sandström    Robert Johansson
Erik Östman                  Erik Hakala

Åbo Akademis krisledningsgrupp

Generalsekreterare Veera Julin och styrelsemedlem Axel Pakarinen

Styrgruppen för auditeringen av Åbo Akademi

Anna Oksanen

Kulturråd för ÅA

Alexandra Westerlund och Daniel Wickström

Uppgradering av undervisningsutrymmen och virtuell ÅA-projektgrupper

Axel Wilson

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan

Ordinarie: Elli Männikkö och Felix Wuorio

Suppleanter: Hanna Kuusinen och Emilia Nordenswan

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen, mandatperiod 1.8.2021–31.7.2022

Ordinarie:             Suppleant:
Ida Torsell                 Marie Lövholm
                                     Amanda Irmola

Direktionen för Vasa Övningsskola, mandatperiod 1.8. 2019– 31.7. 2022

Ordinarie:     Suppleant:
Julia Liewendahl Ida Torsell

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa, våren 2022

Frida Mattsson och Karolina Junell

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2022

Ordinarie: Victoria Kotkamaa, Robin Mirzeler och Amanda Åkersten

Suppleant: Carl-Ivar Back

Jämställdhetskommittén för ÅA, mandatperiod 1.1.2022–31.12.2024

Ordinarie: Suppleanter:

Mariana Moretti Caravalho      Sharon Hofisi
Linn Gröndahl                             Emma Löfdahl

Åbo Akademis examensnämnd, mandatperiod 1.8.2020-31.7.2022

Tobias Ahlbäck, Miika Alhopuro, Anna Oksanen och Amanda Byskata

Valnämnd för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:           Suppleant:
Gabriella Raittila   Erik Östman

Rådet för Åbo Akademis bibliotek, mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

André La Face

Direktionen för centret för livslångt lärande (CLL), mandatperiod 1.1.2021–31.12.2023

Ordinarie:   Suppleant:
Oliver Back    Matias Martelin

Ledningsgruppen för institutet för mänskliga rättigheter

Mia Varho

Styrgrupp för Peppi

Sara Hagman

Projektgrupp för Digivisio på ÅA

Högskolepolitisk ansvarig i styrelsen Erik Östman
Studentombud Petra Lindblad

Hälsovård och boende

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) delegation: Miika Alhopuro
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsoarbetsgrupper: Emma Andersson och Petra Lindblad (Åbo), Lina Sjöskog (Vasa)

Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse:
Jasmin Öberg
Åbo studentbystiftelse (TYS) delegation:
Kati Systä