Våra studentrepresentanter

Här finner du alla våra studentrepresentanter inom Åbo Akademi samt andra samarbetsorganisationer. Kom med i vårt gäng – lediga platser för att bli aktiv hittar du här!

Åbo Akademi

Styrelsen för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1. 2018- 31.12.2020
Rasmus Lindqvist
Milla Stenström

Rektors ledningsråd
Matias Martelin, ÅAS styrelseordförande 2020

Universitetskollegiet, mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021
Ordinarie:                             Suppleanter:
Ina Laakso                            Elisabeth Järnefelt
Miika Alhopuro                     William Gräsbeck
Rebecka Streng                    Emma Löfdahl
Niclas Grönholm                  Veera Julin
Jonathan Nyström                Sebastian Sandström
Lina Sundell                         Helmi Andersson
Kati Systä                             Pietari Kihlström
Matilda Holmström              Kasper Kannosto

Delegationen för Åbo Akademi i Vasa, mandatperiod 1.8.2019-31.7.2021
Oliver Back och Frans Villanen

Faktultetsråden, mandatperioden 1.8.2019-31.7.2021
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
Ordinarie medlemmar:       Personliga suppleanter:
Ville Arponen                       Julia Liewendahl
Wilma Fröjdö                       Ayla Östergårds
Ida Torsell                            Emma Snellman
Julia Hurskainen                  Otto Väärä
Marianna Forsell                 Mikael Johansson

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (FSE)
Ordinarie medlemmar:             Personliga suppleanter:
Helmi Andersson                      Matias Martelin
Anton Pajoslahti                       Jonathan Nyström
Patrick Schubert                       Victoria Holmström
Sofia Lindevall                         Anna Oksanen
Axel Sandell                             Albert Mattsson

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT)
Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Sofia Nordberg                      Fredrika Lindgren
Alexander Rönnblad             Ina Laakso
Julia Simonsen                      Jannica Lindholm
Marina Stenbäck                   Karen Lindholm

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT)
Ordinarie medlemmar:         Personliga suppleanter:
Carolina Clayhills                  Victoria Jakaus
Andreas Reipsar                    Emelie Enestam
Pontus Lindroos                    Ida Nordell
Amanda Norrén                    Anna Brunell

Arbetsgruppen för projektet Studieframgång och välbefinnande:
Annina Forsblom, Jan Welroos, socialpolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse Miika Alhopuro (2020), studentombud Petra Lindblad

Grundutbildningsnämnden (GUN), mandatperiod 1.8. 2019-31.7.2021
Ordinarie:                         Suppleant:
Emma Löfdahl                  Amanda Björk (FPV)
Jannica Lindholm            Emma Vihervaara (FHPT)
Axel Sandell                    Veera Julin (FSE)
Carolina Clayhills            Andreas Reipsar (FNT)

Rådet för ämnesklustret Handelshögskolan vid ÅA
Ordinarie: Pia Blomqvist, Victoria Holmström
Suppleanter: Anton Pajoslahti, Emelie Berglund, Alexandra Granlund, Elis Höckerstedt, Ramses Paalanen

Ledningsgruppen för klasslärarutbildningen, mandatperiod 1.8.2019-31.7.2021
Ordinarie:                   Suppleant:
Ville Arponen             Ida Torsell
Julia Liewendahl        Marianna Forsell

Ledningsgruppen för ämneslärarutbildningen i Vasa, våren 2020
Alexander Hindrén och Axel Sandell

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen, mandatperiod 17.1.2019-31.12.2020
Ordinarie:                  Suppleant:
Cecilia Juuti               Axel Sandell
Trine Lindström

FHPT:s pedagogiska ledningsgrupp, mandatperiod 1.1.2020-31.7.2021
Alexander Nykvist och Måns Vikström

Jämställdhetskommittén, mandatperiod 1.1.2019-31.12.2021
Ordinarie:                      Suppleant:
Michaela Hagelin         Catrin Hellman-Gretland
Jasmin Slimani             Jannica Lindholm

Direktionen för Vasa Övningsskola, mandatperiod 2019-2022
Ordinarie:                Suppleant:
Ville Arponen          Ida Torsell

Arbetsgrupp för utredning av förutsättningar för VÖS gymnasiums flytt till
Academill:
Julia Hurskainen och André Meija Martinez

Åbo Akademis rättsskyddsnämnd, mandatperiod 1.8.2019-31.7.2021
Ina Laakso, Robin Nyman, Elisabeth Järnefelt och Andreas Reipsar

Valnämnd för Åbo Akademi, mandatperiod 1.1.2018-31.12.2020
Ordinarie:                           Suppleant:
Joakim Wennström             Svante Lindholm

Direktionen för Åbo Akademis bibliotek, mandatperiod 17.1.2019–31.12.2021
Malin Fredriksson

Direktionen för centret för livslångt lärande (CLL), mandatperiod 1.1.2018-
31.12.2020
Ordinarie:              Suppleant:
Niina Tammi         Oliver Back

Studerandeforum för Arbetsforum i Åbo, mandatperiod 1.1. 2019- 31.12. 2020
Kasper Kannosto, Tia Heimbürger och Emil Högnabba, från kårstyrelsen 2020 Sara Hagman och Julia Kortelainen

Hälsovård och boende

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) lokaldirektion:
Catrin Hellman-Gretland (Vasa), Ville Berglund (Åbo)

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) delegation: Kati Systä
Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsoarbetsgrupper: Miika Alhopuro (Åbo), Tobias Ahlbäck (Vasa)

Åbo studentbystiftelses (TYS) styrelse:
Riina Forsman
Åbo studentbystiftelse (TYS) delegation:
Kati Systä