Hur ställer jag upp?

  • Följ länken Lediga platser till ansökningsportalen Halloped.fi.
  • Logga in på portalen genom knappen i övre högra hörnet som ser ut så här:
  • Knappen ”Skicka ansökan” finns längst ner under uppdragsbeskrivningen.
  • Till vissa organ kan man specificera om man vill söka platsen som ordinarie, suppleant eller bägge.
  • I motiveringen skriver du intresseanmälan i sin helhet. Hit kommer alltså allting om varför du anser dig lämpad för uppdraget och vilka tidigare erfarenheter du anser att är relevanta i sammanhanget. Kom ihåg att också skriva relevanta uppgifter i din anmälan.

Tips: Skriv gärna intresseanmälan i ett dokument så att du sedan klistrar in texten i motiveringsrutan när du är klar med den!

Vad händer sedan?

Efter att ha ansökt om en studentrepresentantplats blir du efter att ansökningstiden har gått ut kallad på intervju till valutskottet.

Varför är det då studentkåren som väljer studentrepresentanterna till Åbo Akademis olika organ? Jo, i universitetslagen står följande:

Till studentkårens särskilda uppgifter hör att

1) utse de studerandes företrädare i de organ vid universitetet som avses i 3 kap.,

2) utse de studerandes företrädare i universitetets studiestödsnämnd, som det föreskrivs om i 9 § i lagen om studiestöd (65/1994)

Det här innebär att det i praktiken är studentkårens fullmäktige eller styrelse som väljer studentrepresentanter. Beroende på vilket organ det är frågan om, och hur många sökande det finns, kan det också bli frågan om en intervju innan beslut fattas. Hur och när beslutet fattas finns beskrivet i de enskilda lediganslagningarna på Halloped.